Georgeta Filitti
 

Este unul dintre cei mai îndrăgiţi lectori ai Fundaţiei Calea Victoriei, datorită carismei sale, pregătirii în domeniu, a umorului şi ingeniozităţii în abordarea unor teme istorice.

Susţine în cadrul Fundaţiei Calea Victoriei cursuri şi evenimente începând cu anul 2008, ca istoric dedicat în special poveştilor Bucureştiului de altă dată, dar şi familiilor boiereşti, instituţiilor de seamă şi clădirilor de patrimoniu, încă existente în capitală şi în împrejurimi.

A susţinut peste 70 de conferinţe în cadrul fundaţiei, care se bucură de succes la public, fie la sediul fundaţiei, fie în diverse locuri, elegante şi cu istorie din Bucureşti.

In 2010 a ţinut o serie de conferinţe sub titlul: Istoria romanilor prin familii, despre familii boiereşti de seamă, iar în 2011-2012 a conferenţiat pe tema IN VIZITA LA PALATUL/CONACUL/CASA…, găzduite de diverse clădiri de patrimoniu pline de istorie – Palatul Cotroceni, Palatul BNR, Palatul Cantacuzino, Palatul Ghica-Tei, Palatul de Justiţie, Palatul Suţu, Palatul Cesianu-Racoviţă, Casa Titulescu, Casa Monteoru-Catargi, Casa Capşa, etc.

In 24 octombrie 2012 a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I cu Medalia „Crucea Casei Regale a României” pentru „activitatea sa prodigioasă ca istoric al societăţii, moravurilor şi tradiţiilor intelectuale româneşti”, pentru „promovarea integrării culturii şi societăţii române în spaţiul european, prin redescoperirea legăturilor permanente, umane, comerciale, juridice dintre estul şi vestul european”, şi pentru că prin activitatea sa istorică „promovează cercetarea autentică, punând în faţă adevărul istoric”.

Studii: Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti (1961); doctor în istorie al Universităţii din Cluj (1971).

Experienţă profesională:

– cercetător ştiinţific la Institutul de istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, 1961-1998, până la gradul de cercetător principal I;
– consilier la Fundaţia „Ion Ghica” (1997-2004);
– bibliotecar, şef de secţie la Biblioteca Metropolitană Bucureşti (2003-2007);
– cercetător principal I la Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc (din 2007);
– specialist în istoria modernă şi contemporană a României. Editor de documente.

Publicaţii:

1973 – Les foires de la Valachie pendant la période 1774-1848, teză de doctorat, Editura Academiei.

1975-2004 – editează Operele lui M. Kogălniceanu (Oratorie, 9 vol., 1864-1891), Editura Academiei, pentru care primeşte premiul “Nicolae Balcescu” al Academiei (1983).

1978 – Enciclopedia istoriografiei româneşti (coautor), Editura ştiinţifică şi enciclopedică.
Din 1982 – editează din opera lui Nicolae Iorga: Opere economice, 1982; Istoria poporului românesc, 1985; Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, 1989; Istoria românilor, vol. VIII, 2006, Editura Enciclopedică; Istoria românilor pentru poporul românesc, 2 vol., 1993, Editura Minerva, BPT: Istoria romanilor, vol X, 2011, Editura Enciclopedica, Discursuri parlamentare (1907-1917), Editura Mesagerul, Chisinau.

1985-2008 – editează din opera lui I.C. Filitti (Opere alese, 1985, Editura Eminescu; Jurnal, 1913-1919, Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 2008; Rolul diplomatic al fanarioţilor (trad. din franceză), 2002, Editura Dominor; I.C. Filitti, Omul prin operă, 2004, Editura Pegasus press).

1991 – Documents greco-roumains. Le fonds Mourouzi d’Athènes, în colaborare, Atena, Bucureşti, Centre de recherches néohélléniqués, Académie Roumaine.

1996 – Comorile unei arhive. Fondurile C.I. Karadja (în colab.), Editura Demiurg.
George
Ciorănescu. Românii şi ideea federalistă, Editura Enciclopedică.

1996-2004 – editează din opera lui Victor Slăvescu: [Note şi însemnări zilnice, 2 vol. (1923-1939), Editura Enciclopedică; Viaţa şi opera economistului Eric Winterhalder, 2002; Finanţele României sub Cuza Vodă, 3 vol., 2003; Viaţa şi opera lui Menelas Ghermani, 2004, Editura Fundaţiei Magazin Istoric].

1997 – România-Grecia. Relaţii istorice. Documente din arhiva Legaţiei române din Atena, 1941-1947, Editura Demiurg; Memoriile lui Nicolae Suţu, mare postelnic al Moldovei, 1798-1871, trad. din lb. franceză, introducere, note şi comentarii, Editura Fundaţiei Culturale Române.

1998 – Vocile exilului. Antologie. Editura Enciclopedică.

2002 – Ion Bălăceanu. Amintiri politice şi diplomatice, 1848-1903, traducere din limba franceză, introducere, note şi comentarii, Editura Cavallioti.

2003-2006 – Călători străini despre ţările române în sec. al XIX-lea. Serie nouă, 1800-1840, 3 vol. (coautor şi prefaţator).

2004 – Călători români în Grecia. Antologie, Editura Pegasus press

2006 – Călătorind în timp cu…, Editura Pegasus press; Mileniul românesc (coautor, cu versiune şi în limba engleză), 3 ediţii, Editura Litera Internaţional

2007 – Testamente. Antologie, Editura Notarom; Călătorie în timp prin Bucureşti, Editura Dominor; 2008 – Din Viata exilului românesc (1954-1968) vol I 1954 – 1957, Editura Speteanu.

2010 – Mereu Impreuna. Romania-Grecia. 130 de ani de relatii diplomatice, Editura Suvenir, Brasov.

Prefeţe:

– 1997, Un plugar de seamă. Dumitru Seceleanu. Documente inedite, Muzeul Agriculturii, Slobozia.
– 2002, Perieţi, odinioară, la vol. Ferma model Perieţi, Muzeul Agriculturii, Slobozia.
– 2004, Un român obişnuit, la vol. I. Filitti, Emigraţie şi călătorie. Un român în Germania, Editura Paideia;Cuvânt înainte, la Paula Scalcău, Grecii din România (ed. a II-a, 2005), Editura Omonia;
– 2006, Cuvânt înainte, la Paula Scalcău, Elenismul în România. O istorie cronologică, Editura Omonia; Avant propos, la C. Iordan, La Roumanie et la Grèce dans le quotidien bucarestois „La Roumanie”, Editura Pegasus press; Cuvânt însoţitor la G. Stoian ş.a.; Slobozia culturală, Editura Star Tipp.

Traduceri:

Matilla Ghyka, Popasuri ale tinereţii mele; Fericit ca Ulise, Editura Curtea Veche, 2002; acelaşi, Ploaia de stele, Editura Curtea Veche, 2007.

O cronologie documentata a istoriei romanilor, Editura de Vest, Timisoara, 2010.

Rubrici permanente:

– Din istoria notariatului, în Revista notarilor publici din România (din anul 2000);
Odinioară oamenii îşi trimiteau scrisori; România acum 100 de ani, în „Magazin istoric” (din anul 2002); Arhive bucureştene, în revista „Biblioteca Bucureştilor” a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.

Alte activităţi:

– peste 400 articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în volume omagiale, enciclopedii, culegeri tematice. Apoi referate, recenzii, dări se seamă, polemici;
– conferinţe anuale la Universitatea „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte (din 1985), emisiuni TV (din 1973), radio (din 1975), conferinţe în străinătate (Grecia, Franţa, Germania);
– participări în comisii de evaluare, masterat, doctorat, membră în consilii ştiinţifice (muzee, institute).


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!