Cosmin Ungureanu
 

Istoric de artă

Domenii de cercetare:

 • istoria şi teoria artei europene în secolele XV-XVIII
 • istoria şi teoria arhitecturii europene în secolele XV-XVIII

Studii:

 • 2008-2012 – Doctorat în istoria şi teoria arhitecturii, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

       Proiect de cercetare: Natură şi ruină. Geneză şi regenerare în textele teoretice şi imaginarul arhitectural al secolului  al XVIII-lea, Coordonator ştiinţific: Prof. Dr. Arh. Ana-Maria Zahariade

 • 2005-2007Master în arte vizuale, Universitatea Naţională de Arte  Bucureşti, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei  

Proiect de cercetare: Reinventarea Romei. Andrea Palladio şi Veneto în secolul al XVI-lea, Coordonator ştiinţific: Conf. Dr. Anca Oroveanu

 • 2001-2005Licenţă în arte vizuale, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei

Tema lucrării de licenţă: Corpul arhitecturii. Aspecte ale gestaţiei şi antropomorfizării vocabularului arhitectural în Quattrocento, Coordonator ştiinţific: Conf. Dr. Anca Oroveanu

 Activitate profesională:

 • din iulie 2005: referent în cadrul Muzeului Naţional de Artă al României, iniţial în departamentul Educaţie Comunicare, ulterior în Departamentul de Artă Europeană
 • 2010–2014: lector asociat în cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti – curs general-introductiv de istoria artei, an I, Facultatea de arhitectură de interior
 • 2007–2013: prelegeri de curs ocazionale despre arhitectura Renaşterii italiene şi arta europeană a secolului al XVIII-lea ţinute la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
 • 2007–2009: colaborări cu Tvr cultural (V…de la vizual) – intervenţii cu privire la iconografia şi istoria Veneţiei, arta manieristă, reprezentări ale muzicii în pictură, personalitatea lui El Greco; emisiunea „Capodopere” (60 de episoade) – prezentarea unor lucrări din Galeria de Artă Modernă Românească a MNAR
 • 2006-2009: participare la proiectul de cercetare CNCSIS „A.C.U.M.” coordonat de Prof. dr. arh. Ana-Maria Zahariade
 • 2006-2008: colaborare la Radio România Cultural, cu rubrica „Audio-ghid cu ochii larg deschişi” – texte de istoria artei
 • 2005-2008: participare la proiectul de cercetare CNCSIS „Muzeul Kalinderu” coordonat de Conf. dr. Ruxandra Demetrescu

 Expoziţii:

 • Ars amandi. Tema iubirii în arta europeană a secolelor XVI-XIX”, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 20 niembrie 2014–29 martie 2015

 Afilieri:

 • The International Council of Museums (ICOM) – din 2006
 • European Architectural History Network (EAHN) – din 2014

 Burse & stagii de cercetare:

 • 1 – 31 mai 2012, Einsiedeln, Elveţia: stagiu de cercetare în cadrul “Werner Oechslin” Stiftung und Bibliothek
 • 1 octombrie 2011 – 31 iulie 2012, Bucureşti: bursă New Europe College
 • 1 ianuarie – 31 august 2010, München: bursă doctorală oferită de UAUIM, cercetare liberă la Zentralinstitut für Kunstgeschichte & Bayerische Staatsbibliothek
 • 1 iulie – 30 septembrie 2009, Roma: bursă de cercetare liberă la Biblioteca Nazionale di Roma, oferită de Ministerio degli Affari Esteri, Italia şi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, România

     Conferinţe, simpozioane, comunicări ştiinţifice (selectiv):

 • “Bramantino’s Painted Architecture. Utopia, Architectural Metaphor & Local Tradition”: Bramantino e le arti nella Lombardia Francese (1499 – 1525), 6–7 noiembrie 2014, Villa Ciani, Lugano (comunicare)
 • Viel de Saint-Maux and the Symbolism of Primitive Architecture”: 1921 iunie 2014, Torino, EAHN Third International Meeting, sesiunea “How It All Begun: Primitivism and the Legitimacy of Architecture in the 18th and 19th Centuries” (comunicare)
 • „The Idea of a French Order. Ribart de Chamoust and the Questioning of Architectural Origins”, 20 iunie 2012, New Europe College, Bucureşti
 • „Nature as Architecture. The Debate on Classical Order in the Age of Enlightenment”, 7 decembrie 2011, New Europe College, Bucureşti
 • „(Re)descoperirea unui tablou: Suzana şi bătrânii de Alessandro Varotari”: 3 noiembrie 2011, Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso”, Bucureşti  (conferinţă)
 • „Carlo Lodoli si relaţia dintre artă si stiinţă”, 23 septembrie 2010, Procese (ale cercetării) în arhitectură şi urbanism, Şcoala doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti (comunicare)
 • “Andrea Palladio şi proporţiile armonice”, 26 februarie 2008, Five o’ Clock Arhitext–A-ritmii şi E-proporţii, masă rotundă, Centrul de Studii în Arhitectură şi Urbanism, Bucureşti (comunicare)
 • “The Private Museums in Bucharest”, 27-28 noiembrie 2006, Les musées dans l’actualité, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti (comunicare)
 • “Baroque Architecture between Poetry and Prose”, 24-26 noiembrie 2006, Globalisation in the Studies of the Past, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia (comunicare)

Publicaţii:

1. Istoria şi teoria artei

 • Studii:
 • Ars amandi. Tema iubirii în arta europeană a secolelor XVI-XIX, MNAR, Bucureşti, 2014 (catalog de expoziţie – coordonator şi co-autor)
 • Capriccio all’antica. Shaping the Ruin in the Age of Enlightenment”, in Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Tome XLIX, 2012.
 • „O estetică a gestului cotidian. Despre relaţia dintre fotografie şi pictură”, in Idei în dialog, numărul 10 (61) – octombrie 2009.
 • Roma Magna. În jurul unui tablou de Pannini la Bucureşti”, in Idei în dialog, numărul 12 (51) – decembrie 2008
 • Cronici & recenzii:
 • „Victor Ieronim Stoichiţă: Efectul Pygmalion. De la Ovidiu la Hitchcock, Humanitas, 2011”, in Studii şi cercetări de istoria artei, tom 3 (47), 2013.
 • „Biserica Mănăstirii Argeşului. Re(in)staurare, muzeificare şi mit naţional”, in Arhitectura, Nr. 2 (644)/2013.
 • “The Space of Romanian Modernity, 1906-1947”, in EAHN Newsletter No 1/11, European Architectural History Network, Spring 2011.
 • Observator cultural (2006-2010) – 70 de articole despre muzee europene şi expoziţii internaţionale.

2. Istoria şi teoria arhitecturii

 • Studii:
 • “The Idea of a French Order. Ribart de Chamoust and the Questioning of Architectural Origins”, in New Europe College Yearbook 2011-2012, Bucharest, 2013.
 • „Peisaj cu ruine. Artificiu şi natură în Franţa secolului al XVIII-lea”, in R. Demetrescu & alii (Eds.), Di suo’ maniera e di suo’ aria. Studii în onoarea Ancăi Oroveanu, Editura Unarte, Bucureşti, 2012.
 • Sia funzion la rappresentazione. Carlo Lodoli and the Crisis of Architecture”, in RIHA Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art, ISSN 2190-3328, March 2011.
 • Imitatio Naturae. Ideal şi fantezie în teoria arhitecturii în Franţa luminilor (1753-1783)”, in Studii şi cercetări de istoria artei, serie nouă, tom 1 (45), 2011.
 • „Corpul arhitecturii. Despre gestaţia şi antropomorfizarea arhitecturii în Quattrocento”, in Idei în dialog, numerele 4 & 6 (55 & 57) – aprilie & iunie 2009.

 Eseuri:

 • „«Stilul brâncovenesc». Istorie şi edificare naţională”, in Historia special, nr. 7, iunie 2014.
 • „Arhitectura uman(ist)ă. Proporţie şi analogie în discursul teoretic vitruvian”, in Arhitectura, Nr. 6 (648)/2013.
 • „Arhitectura primordială”, in Arhitext, an XVIII, Nr. 4, iulie-august 2011.
 • La bella machina del mondo. Andrea Palladio şi proporţiile armonice”, in Arhitext, an XV, Nr. 5, mai, 2008.
 • „Nostalgia arhitecturii lui Barragan”, in Arhitext, an XIII, Nr. 8, august, 2006.

Regia: Vlad Trandafir – www.colturidebucuresti.net


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!