Johannes Vermeer şi „Şcoala de la Delft” (26-28 august)
 

Cursul se va desfăşura zilnic: 26 (luni), 27 (marţi) şi 28 (miercuri) august.

Existenţa lui Johannes Vermeer (1632-1675) a fost înregistrată oficial în istoriografia modernă a artei abia în 1816. Pe atunci, despre acest „Tiţian al picturii olandeze” nu se ştia mai nimic. Astăzi, la mai bine de două secole distanţă, cercetările sistematice – de arhivă, ştiinţifice, iconografice, stilistice etc. – au condus la acumularea a mii de cărţi, articole, cataloage, documentare video, conferinţe etc. Şi totuşi, „sfinxul din Delft” nu pare să-şi fi epuizat aura de mister şi resursele de fascinaţie. 

Opera sa, restrânsă azi la doar 36 de tablouri, nu a fost scutită de vicisitudini şi controverse, de la falsificări spectaculoase şi până la agresiuni sau sustrageri din muzee. Dincolo de asperităţile istoriei, frumuseţea de chihlimbar a acestor tablouri rămâne nefisurată. Laolaltă, ele configurează o lume fascinantă, reflectând parţial realitatea „secolului de aur” olandez, dar mai ales universul lăuntric al lui Vermeer. 

Vă invităm la o incursiune în această lume, înţeleasă în dubla ei realitate, de laborator interior şi de mediu exterior, o lume în care configuraţia de culori, forme şi înţelesuri se împleteşte strâns cu palpitul şi multiplele faţete cultural-artistice ale oraşului Delft de la mijlocul veacului al XVII-lea.

Temele cursului:

1. Delft în secolul al XVII-lea. Artă şi societate

 • „portretul” oraşului în tablouri, gravuri şi desene: vederi citadine, evenimente memorabile, cadre exterioare şi interioare 
 • ambianţa culturală şi artistică a oraşului Delft; conexiuni şi relaţii inter-citadine (Haga, Doordrecht, Leiden, Amsterdam etc.)
 • „Şcoala de la Delft”: validitatea noţiunii de „şcoală”; practici culturale, relaţii, influenţe şi schimburi artistice
 • categorii tematice şi artişti ai „şcolii de la Delft”: pictura istorică şi religioasă (Leonard Bramer); portretistica (Michiel Jansz. van Miereveld, Johannes Verkolje); scena de gen elegantă (Hendrick van der Burch, Anthonie Palamedesz, Jacob van Velsen); interioarele de biserici (Gerard Houckgeest, Emanuel de Witte); natura statică (Willem van Aelst; Balthasar van der Ast)

2. Sursele artei lui Vermeer

 • opera şi activitatea unor artişti care, direct sau indirect, au contribuit la configurarea tematicii şi stilului lui Vermeer
 • Gerard Ter Borch: „înscenarea” interioarelor cu figuri solitare
 • Pieter de Hooch: evocarea cotidianităţii; ambiguitatea cadrelor cu personaje; „construirea” spaţiului interior 
 • Carel Fabritius: scene narative, efecte picturale, stilul lui Rembrandt; relaţionarea cu lucrările timpurii ale lui Vermeer
 • influenţa artei italiene asupra lui Vermeer; copiere, imitaţie, asimilare 
 • activitatea timpurie a lui Vermeer: tablourile de mari dimensiuni, cu subiecte narative

3. Opera lui Vermeer: tematică, viziune, practică artistică

 • biografia în operă; formare artistică, activitate, reţea socială
 • practica artistică – tehnică, materiale, mod de lucru, instrumente (camera obscură etc.) 
 • strategii de reprezentare – construcţie (şi manipulare) perspectivală, prelucrarea luminozităţii, chei de lectură (tablou-în-tablou etc.)
 • muzică şi erotism: duete, concerte, scene cu instrumente muzicale 
 • hărţi, scrisori, interioare: semnificaţii şi decodificări
 • despre tronii: portret, studiu de expresie, comunicare, aluzivitate
 • capodopera lui Vermeer (Arta picturii) ca discurs figurativ profesional şi autoreferenţial

Cursul are loc online, live, pe zoom.us. Vă rugăm să ţineţi cont de data şi ora la care au loc întâlnirile, cursurile nu se înregistrează. Cu o zi înainte de data începerii, vei primi  un link cu ajutorul căruia vei accesa cursul pe Zoom.us. 

Cumpără »

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!