Lumea lui Rembrandt
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de marţi, în intervalul 19:00-21:00.

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606–1669) este, indiscutabil, cel mai mare pictor olandez din secolul al XVII-lea şi, probabil, din toate timpurile. Prodigios şi inventiv, a lăsat în urmă o operă de o anvergură strivitoare, din care au supravieţuit  mai bine de 300 de tablouri, aproape tot atâtea gravuri şi circa 100 de desene. Şi-a marcat epoca prin forţa, subtilitatea şi originalitatea artei sale, formând la Amsterdam o redutabilă şcoală de pictură, perpetuată până către 1700.

Rembrandt este însă mai mult decât un artist. El este o lume întreagă, cu străluciri şi penumbre, cu glorie şi opulenţă alternând cu depresiuni tragice, discreditare şi pauperitate. „Lumea lui Rembrandt” este Amsterdamul anilor 1631-69, realitatea în care se mişcă şi pe care, cu o profundă umanitate, o distilează în universul operei sale.

Temele cursului:

1. Începuturile şi anii de glorie (1626–1642)

 • formaţia artistică a lui Rembrandt; maeştri, surse, repere artistice
 • tinereţea şi maturitatea; activitatea la Leiden; instalarea la Amsterdam
 • biografia în operă: ascensiune, recunoaştere, tragedii personale, declin
 • anii de glorie; comenzi, capodopere, colecţionism
 • avatarurile „personajului” Rembrandt: cele peste 100 de autoportrete; autoficţiunea, teatralizarea, ipostazele fanteziste, introspecţia

2. Maturitatea şi epoca târzie (1642–1669)

 • capodoperele; contestarea; vicisitudini şi redresări; stilul târziu
 • picturalitatea lui Rembrandt; „modelarea” pastei de culoare; efectele picturale (conglomerare, stratificare, translucidităţi etc.)
 • opera grafică; expresivitatea desenului; inventivitatea în tehnicile gravurii

3. „Şcoala lui Rembrandt” (1635 – 1669)

 • instrucţia artistică în Provinciile-Unite; specificitatea pedagogiei lui Rembrandt
 • aspecte ale pieţei de artă; colaborări şi aproprieri
 • elevii şi colaboratorii cei mai importanţi; mimetismul stilistic
 • reconsiderarea (autenticităţii) operei lui Rembrandt, extinsă, până în anii 1960-70, la peste 600 de tablouri

Cursul are loc online, live, pe zoom.us. Vă rugăm să ţineţi cont de data şi ora la care au loc întâlnirile, cursurile nu se înregistrează. Cu o zi înainte de data începerii, veţi primi  un link cu ajutorul căruia veţi accesa cursul pe Zoom.us. 


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!