Parabolele lui Iisus – poveştile înţelepciunii
 

Vă invit la un nou curs în cadrul căruia vom explora împreună universul spiritualităţii creştine, de această dată pentru a analiza şi a discuta semnificaţiile parabolelor lui Iisus, aceste poveşti pline de înţelepciune, sensuri şi simboluri, care sunt citite şi ascultate de peste două milenii de oamenii din întreaga lume.

Rostit-a Iisus parabola aceasta: „Ascultaţi! A ieşit semănătorul să semene. Şi, în timp ce semăna, o parte a căzut de-a lungul drumului şi au venit păsările cerului şi au mâncat-o. Iar alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult, şi îndată a răsărit, pentru că nu avea adâncime; şi când s-a înălţat soarele, s-a veştejit şi, pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat. Iar alta a căzut între spini. Şi au crescut spinii şi au înăbuşit-o şi nu a dat rod. Iar altele au căzut în pământul cel bun şi au dat rod, înălţându-se şi crescând, şi au adus una treizeci şi alta şaizeci şi alta o sută.” (Marcu 4:3-8)

Şi spunea: „Cine are urechi de ascultat să asculte!” (Marcu 4:9)

După cum se poate observa, pentru a ne iniţia în tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, Iisus ne transpune în tărâmul naraţiunii, al epicului, care se substituie construcţiei logice argumentative. Prin parabolele sale, de multe ori reprezentate de povestiri cu tâlc, El ne spune de fiecare dată mai mult (şi, nu de puţine ori, altceva) decât pare să ne spună.

Parabolele lui Iisus sunt seminţele aruncate de El în lume.

Zugrăvind ceea nu se ştie în termenii a ceea ce se ştie, Iisus ne pune, prin parabolele sale, în situaţia de a întrezări ce ar putea fi Împărăţia lui Dumnezeu şi care ar fi calea pe trebuie să ne angajăm pentru a ajunge la ea. Pentru a-şi îndeplini scopul însă, parabolele lui Iisus trebuie să fie ascultate, înţelese şi asumate în viaţa cotidiană, lucru care nu se petrece mereu, după cum ne descoperă Iisus însuşi în conţinutul Parabolei semănătorului.

În cele 5 întâlniri care alcătuiesc cursul pe care vi-l propun va fi vorba despre acele parabole rostite de Iisus (şi consemnate în Evangheliile canonice din cuprinsul Noului Testament) în demersul Lui de familiarizare a oamenilor cu dinamica Împărăţiei cerurilor.

Structura cursului:

1. „Şi le grăia lor în parabole…” – Vom discuta despre parabole, care sunt asemenea unor tablouri vii ce transmit adevăruri inefabile, precum şi despre locul pe care acestea îl ocupă în cadrul învăţăturii lui Iisus.

2. „Cu ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?” – Parabole: a semănătorului (Mc 4:2-20; Mt 13:3b-9.18-23; Lc 8:4-5.11-15), a candelei (Mc 4:21-23); a măsurii/aluatului (Mc 4:24-25; Mt 13:33; Lc 13:20-21), a seminţei care creşte de la sine (Mc 4:26-29), grăuntelui de muştar (Mc 4:30-32; Mt 13:31-32; Lc 13:18-19), a neghinei (Mt 13:24-30.36-43), a comorii ascunse (Mt 13:44), a mărgăritarului de preţ (Mt 13:45-46), a năvodului (Mt 13:47-50).]

3. Bucuria regăsirii – Parabole: a oii rătăcite/pierdute (Mt 18:12-14; Lc 15:1-7), a drahmei pierdute (Lc 15:8-10), a fiului risipitor şi a fratelui său (Lc 15:11-32).

Iubire milostivă şi iertare – Parabole: a celor doi datornici (Lc 7:41-43), a slujitorului nemilostiv (Mt 18:23-35), a bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr (Lc 16:19-31), a samariteanului milostiv (Lc 10:30-37), a ospăţului oferit celor nevoiaşi (Lc 14:12-15).

4. „Înălţarea” în jos vs. „coborârea” spre înălţimi – Parabole: a locurilor la masă (Lc 14:7-11), a vameşului şi a fariseului (Lc 18:9-14).

Îndrăzneală şi stăruinţă – Parabole: a prietenului de la miezul nopţii (Lc 11:5-8), a văduvei şi a judecătorului nedrept (Lc 18:1-8).

Răsplata… potrivit logicii hristice – Parabole: a gospodarului care tocmeşte lucrători pentru via sa (Mt 20:1-16), a talanţilor (Mt 25:14-30), a celor 10 mine (Lc 19:11-27), a lucrătorilor ucigaşi (Lc 20:9-19).

5. (Ne)receptivitate – Parabole: a marelui ospăţ (Lc 14:16-24),  a celor poftiţi la cină (Mt 22:1-14).

Priveghere… cu gândul la eshaton – Parabole:  a omului plecat în călătorie (Mc 13:34-36), a slujitorilor veghetori (Lc 12:35-38), a stăpânului care veghează asupra casei (Lc 12:39-40), a slujitorului credincios şi chibzuit (Lc 12:42-48), a slujitorului credincios (Mt 24:45-51), a celor 10 fecioare (Mt 25:1-13).

Concluzii

 

Bibliografie orientativă:

  • Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Bucureşti, Humanitas, 2017.
  • Klyne Snodgrass, Stories with Intent. A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus, Grand Rapids, Eerdmans, 2008.

 

Imagine preluată de aici: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guercino_-_Jesus_and_the_Samaritan_Woman_at_the_Well_-_WGA10946.jpg


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!