Cele mai frumoase Parabole spuse de Iisus (23-27 august)
 

Întâlnirile au loc online, zilnic: luni 23, marţi 24, miercuri 25, joi 26, vineri 27 august, de la 19.00-21.00.

Vă invit la un nou curs în cadrul căruia vom explora împreună universul spiritualităţii creştine, de această dată pentru a analiza şi a discuta semnificaţiile parabolelor lui Iisus, aceste poveşti pline de înţelepciune, sensuri şi simboluri, care sunt citite şi ascultate de peste două milenii de oamenii din întreaga lume.

Rostit-a Iisus parabola aceasta: „Iată, a ieşit semănătorul să semene. Şi, în timp ce semăna el, unele [seminţe] au căzut pe lângă drum şi păsările, venind, le-au mâncat; iar altele au căzut în loc pietros, unde nu aveau pământ mult, şi îndată au încolţit, pentru că nu aveau adâncime în pământ; când a răsărit soarele au fost arse şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat. Altele au căzut pe mărăcini şi au crescut mărăcinii şi le-au înăbuşit. Iar altele au căzut pe pământ bun şi au dat rod: care o sută, care şaizeci, care treizeci.” (Evanghelia după Matei 13:3-8)

Şi spunea: „Cine are urechi să audă.” (Evanghelia după Matei 13:9)

După cum se poate observa, pentru a ne iniţia în tainele Împărăţiei cerurilor, Iisus ne transpune în tărâmul naraţiunii, al epicului, care se substituie construcţiei logice argumentative. Prin parabolele sale, de multe ori reprezentate de povestiri cu tâlc, El ne spune de fiecare dată mai mult (şi, nu de puţine ori, altceva) decât pare să ne spună.

Parabolele lui Iisus sunt seminţele aruncate de El în lume.

Zugrăvind ceea nu se ştie în termenii a ceea ce se ştie, Iisus ne pune, prin parabolele sale, în situaţia de a întrezări ce ar putea fi Împărăţia cerurilor şi care ar fi calea pe trebuie să ne angajăm pentru a intra în ea. Pentru a-şi îndeplini scopul însă, parabolele lui Iisus trebuie să fie ascultate, înţelese şi asumate în viaţa cotidiană, lucru care nu se petrece mereu, după cum ne descoperă Iisus însuşi în conţinutul Parabolei semănătorului.

În cele 5 întâlniri care alcătuiesc cursul pe care vi-l propun va fi vorba despre acele parabole rostite de Iisus (şi consemnate în Evangheliile canonice din cuprinsul Noului Testament) în demersul Lui de familiarizare a oamenilor cu dinamica Împărăţiei cerurilor.

Structura cursului:

1. „Şi le grăia lor în parabole…” – Vom discuta despre parabole, care sunt asemenea unor tablouri vii ce transmit adevăruri inefabile, precum şi despre locul pe care acestea îl ocupă în cadrul învăţăturii lui Iisus.

2. „Cu ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?” – în cadrul acestei întâlniri vom discuta despre următoarele parabole: a semănătorului, a candelei, a aluatului, a seminţei care creşte de la sine, grăuntelui de muştar, a neghinei, a comorii ascunse, a mărgăritarului de preţ, a năvodului.

3. Bucuria regăsirii – pe această temă va fi vorba despre parabole precum: a oii rătăcite/pierdute, a drahmei pierdute, a fiului risipitor.

Iubire milostivă şi iertare – tema impune discutarea următoarelor parabole: a celor doi datornici, a slujitorului nemilostiv, a bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr, a samariteanului milostiv, a ospăţului oferit celor nevoiaşi.

4. „Înălţarea” în jos vs. „coborârea” spre înălţimi – antiteza va fi studiată prin discutarea următoarelor parabole: a locurilor la masă, a vameşului şi a fariseului.

Îndrăzneală şi stăruinţă – cu discuţie despre următoarele două parabole: a prietenului de la miezul nopţii , a văduvei şi a judecătorului nedrept.

Răsplata… potrivit logicii hristice – iată grupajul de parabole încadrat la această temă: a gospodarului care tocmeşte lucrători pentru via sa, a talanţilor, a celor zece mine, a lucrătorilor ucigaşi.

5. (Ne)receptivitate – pe această temă, la ultima întâlnire, vom discuta despre parabola marelui ospăţ, respectiv despre parabola celor poftiţi la cină.

Priveghere… cu gândul la eshaton – la sfârşit, vom încheia analiza parabolelor hristice cu următorul grupaj de parabole: a omului plecat în călătorie, a slujitorilor veghetori, a stăpânului care veghează asupra casei, a slujitorului credincios şi chibzuit, a slujitorului credincios, a celor zece fecioare.

Bibliografie orientativă:

  • Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Bucureşti, Humanitas, 2017.
  • Klyne Snodgrass, Stories with Intent. A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus, Grand Rapids, Eerdmans, 2008.

Cu o zi înainte de data începerii, toţi cei înscrişi vor primi  un link, cu ajutorul căruia să acceseze cursul şi instrucţiunile de conectare la Zoom.

Imagine preluată de aici: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_-_Die_Bergpredigt.jpeg


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!