Evanghelia după Matei – Învăţăturile lui Iisus (17-21 august)
 

Cursul are loc online, zilnic: luni 17, marţi 18, miercuri 19, joi 20, vineri 21 august, de la 19.00 la 21.00.

Evanghelia după Matei este cea mai cunoscută naraţiune despre Iisus şi cea dintâi în lista scrierilor canonice din cadrul Noului Testament. Celebritatea acesteia, dobândită încă de timpuriu, este dată de faptul că autorul intenţionează să ofere cititorilor nu numai o relatare cât se poate de completă a vieţii lui Iisus, ci şi o prezentare amplă a învăţăturii acestuia.

De altfel, Evanghelia după Matei a fost încă din perioada primară a Bisericii preferată de creştini, întrucât, graţie caracterului ei pronunţat didactic, le-a alimentat apetitul pentru a învaţă cât mai mult despre şi de la Iisus Hristos.

Ea oferă cititorilor ei o naraţiune fondatoare, conturează o viziune asupra lui Iisus, propune o identitate (eclesială) cititorilor săi, dar mai ales schiţează o nouă etică, adecvată vieţii în Împărăţia cerurilor.

Cuvântarea solemnă de pe munte, discursurile particulare adresate de Iisus ucenicilor săi, parabolele rostite de El în auzul tuturor şi cuvintele înţelepte adresate atât simpatizanţilor, cât şi opozanţilor săi, surprind, în stilul clar, îngrijit, meticulos aranjat şi uşor de receptat al Evangheliei după Matei, bogăţia învăţăturii divine pe care Iisus Hristos, Învăţătărorul suprem al Bisericii, a dăruit-o umanităţii.

Vă invit, aşadar, la un nou curs în cadrul căruia vom explora împreună profunzimile învăţăturii lui Iisus Hristos pe baza textului Evangheliei după Matei, acea „biografie” noutestamentară a lui Iisus care, în raport cu celelalte trei tradiţii narative canonice, acordă cel mai mult spaţiu învăţăturii sale.

Temele celor 5 întâlniri sunt:

1. Evanghelia după Matei (Mt) – elemente introductive: poziţia în canon, structura, temele centrale, raportul cu celelalte evanghelii canonice şi cu Vechiul Testament;

2. Învăţătura lui Iisus în Mt (partea întâi): Cuvântarea de pe munte;

3. Învăţătura lui Iisus în Mt (partea a doua): Discursul misionar către ucenici; Alte discursuri către ucenici;

4. Învăţătura lui Iisus în Mt (partea a treia): Parabolele; Controversele;

5. Învăţătura lui Iisus în Mt (partea a patra): Alte discursuri. Concluzii.

Bibliografie orientativă pentru cei interesaţi:

Noul Testament: Evanghelia după Matei (ediţie bilingvă), introd., trad., comentariu şi note patristice de Cristian BĂDILIŢĂ, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2009.

Barton, John şi Muddiman, John (eds.), The Oxford Bible Commentary, Oxford – New York, Oxford University Press, 2001.

Carl R. HOLLADAY, A critical Introduction to the New Testament: interpreting the message and meaning of Jesus Christ, Nashville, Abingdon Press, 2005.

imagine: „Chemarea Sfântului Matei”, pictură de Giovanni Paolo Panini


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!