Victor-Lucian Georgescu
 

Preot şi teolog ortodox, pasionat de studii biblice. Printre preocupările sale recente se numără studiul limbii ebraice biblice, traducerea cărţilor Bibliei ebraice (Textul Masoretic) în limba română şi studiul aprofundat al colecţiei alcătuite de cărţile de la Geneză la ultima carte a Regilor. Preocupările sale se răsfrâng şi asupra scrierilor Noului Testament, cercetând modurile diferite în care autorii acestora au receptat şi au valorificat numeroase pasaje biblice veterotestamentare.

După absovirea în 2008 a unui ciclu de studii universitare de licenţă în domeniul Ingineriei în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine), s-a orientat către domeniul Teologie, urmând, între anii 2009-2011, cursurile programului de master „Doctrină, Ştiinţă, Misiune” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, redactând, ca act final al studiilor masterale, lucrarea de dizertaţie cu titlul „Repere în gnoseologia ortodoxă la Sfinţii Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul şi Grigorie Palama” (coordonator ştiinţific: pr. conf. dr. Ion Stoica).

Continuând studiile în domeniul Teologie, între anii 2011-2015 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universităţii din Bucureşti, secţia Teologie Pastorală, încununând ciclul de studii universitare de licenţă prin lucrarea de licenţă intitulată „Iezechiel 1 – un comentariu critic şi exegetic” (coordonator ştiinţific: diac. lect. dr. Alexandru Mihailă).

Ulterior, între anii 2015-2018, a urmat programul de studii universitare de doctorat în domeniul Teologie la Şcoala Doctorală de Teologie şi Studii Religioase a Facultăţii de Teologie Romano-Catolice din cadrul Universităţii din Bucureşti, context în care a redactat teza de doctorat cu titlul „Funcţia teologică a Deuteronom 4:1-40 în istoriografia din Geneză – 2 Regi” (coordonator ştiinţific: pr. conf. dr. Lucian Dîncă).

În ianuarie 2015 a predat limba ebraică biblică în cadrul cursului intensiv „Introducere în Limba Ebraică Biblică”, ţinut la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii din Bucureşti, Un an mai târziu, în ianuarie 2016, a participat la lucrările următorului modul al cursului intensiv de ebraică biblică, ţinut tot în cadrul FTCUB.

Din octombrie 2013, membru în grupul de cercetare: „The Bible in Linguistic Context: Introduction to Biblical Hebrew” în cadrul institutului pentru studii avansate Colegiul „Noua  Europă” din Bucureşti.

În acest context, participă la proiectul (în desfăşurare) de traducere în limba română a celor 39 de cărţi ale canonului Bibliei ebraice (Textul Masoretic), conform ediţiei critice Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. a V-a revizuită de Adrian Schenker, Deutsche Bibelgesellschaft, 1997.

Co-autor al volumului colectiv „Biblia după Textul ebraic” (3 volume), Ediţie îngrijită de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu  •  Traducere, studii introductive şi note de Maria Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Melania Bădic, Emanuel Conţac, Octavian Florescu, Victor-Lucian Georgescu, Cristinel Iatan, Alexandru Mihăilă, Delia Mihăilă, Ovidiu Pietrăreanu:

  1. „Biblia după Textul ebraic. Geneza”, Humanitas, Bucureşti, 2017.
  2. „Biblia după Texul ebraic. Numerii. Deuteronomul”, Humanitas, Bucureşti, 2021.
  3. „Biblia după Textul ebraic. Exodul, Leviticul”, Humanitas, Bucureşti, 2021.

Limbi moderne cunoscute: Engleză, Franceză, Germană.

Limbi clasice cunoscute: Ebraică biblică, Greacă veche, Latină.


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!