Cum să citim şi să înţelegem Noul Testament
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de marţi, în intervalul 19:00-21:00.

Evangheliile canonice – tradiţii narative despre Iisus Hristos

Colecţia celor 27 de cărţi ale Noului Testament debutează cu patru scripturi sfinte numite „Evanghelii”  – Ev. după Matei, Ev. după Marcu, Ev. după Luca şi Ev. după Ioan – al căror scop comun este acela de a prezenta şi de a statornici în scris viaţa şi învăţătura lui Iisus Hristos, transmise iniţial pe cale orală.

În ciuda scopului lor comun, aceste patru Evanghelii au fost redactate şi publicate la momente de timp distincte din a două jumătate a primului secol creştin, au fost destinate (iniţial) unor comunităţi eclesiale locale diferite şi au fost alcătuite, sub inspiraţia Duhului Sfânt, de către autori sfinţi cu preocupări teologice specifice, stiluri diferite, care au valorificat, în moduri proprii, diferite materiale ale tradiţiei orale şi scrise, care au dispus chiar şi de tradiţii despre Iisus specifice centrelor bisericeşti din care făceau parte, şi, nu în ultimul rând, care au urmărit obiective specifice.

Asemănările dintre Evangheliile Noului Testament, laolaltă cu particularităţile literare şi teologice ale fiecăreia dintre ele, le fac să alcătuiască împreună o unică mărturie exprimată de patru discursuri specifice, dar complementare, o mărturie unitară „tetramorfă” (i.e. sub patru forme) despre viaţa şi învăţătura lui Iisus Hristos.

Libertatea (sau mai bine zis curajul) cu care autorii acestor scrieri sfinte asumă tradiţia despre Iisus Hristos, o prelucrează şi o expun, adesea prezentând aceleaşi evenimente din viaţa lui Iisus din perspective care par, din punct de vedere logic, cu neputinţă de conciliat, face însă ca unitatea mărturiei pe care o oferă cele patru Evanghelii canonice să nu transpară cu uşurinţă în timpul lecturii şi chiar în reflecţiile ulterioare ale cititorului. De asemenea, complexitatea acestor scrieri sfinte, dată de densitatea teologică şi organizarea literară a fiecăreia, fac până şi „firul roşu” sau logica care dă coerenţă şi unitate întregului edificiu să fie greu de identificat.

În acest sens, vă propun o incursiune în cele patru Evanghelii ale Noului Testament, ca tradiţii narative deopotrivă distincte şi complementare despre Iisus Hristos, incursiune menită să servească drept pregătire pentru o (re)lectură cât mai adecvată şi rodnică a fiecăreia dintre ele, atât din punct de vedere literar, cât şi teologic. Prin urmare, cursul ţinteşte să-l îndrepte pe cursant spre lectura Noului Testament, în speţă, spre lectura celor patru Evanghelii, iar nu să servească drept substitut al acestora.

Cursul se va desfăşura în 5 întâlniri, după cum urmează:

1. Elemente introductive. Noul Testament: Cuprinsul/Canonul. Contextul istoric. Istoria textului. Sfânta Scriptură în limba română. Evanghelii canonice şi Evanghelii apocrife.

2. Evanghelia după Marcu. A doua Evanghelie? Structura. Particularităţi. Cine este şi ce face Iisus? Ucenicii. Teologia. Sfârşitul Evangheliei.

3. Evanghelia după Matei. Prima Evanghelie? A doua ediţie a lui Marcu? Structura. Iisus. Teologia. Teme centrale. Legătura cu Vechiul Testament. Material specific.

4. Evanghelia după Luca. Povestirea lui Luca. Iisus. Cum foloseşte Luca Scriptura? Contextul. Întrebările lui Luca. Teologia. Izvoare. Preocupări specifice / Teme predilecte.

5. Evanghelia după Ioan. De ce este această evanghelie diferită de celelalte? Asemănări cu celelalte trei. Structura. Tradiţii unice. Cum este Scriptura folosită de Ioan? Contextul, scop, limbă şi stil. Viziunea teologică. Teme centrale. Recapitularea principalelor idei. Concluzii.

Bibliografie orientativă pentru cei interesaţi:

  1. Noul Testament: Evanghelia după Matei (ediţie bilingvă), introd., trad., comentariu şi note patristice de Cristian BĂDILIŢĂ, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2009.
  2. Noul Testament: Evanghelia după Marcu (ediţie bilingvă), trad. şi comentariu de Cristian BĂDILIŢĂ, Bucureşti, Adevărul Holding, 2012.
  3. Noul Testament: Evanghelia după Luca (ediţie bilingvă), introd., trad., comentariu şi note patristice de Cristian BĂDILIŢĂ, Bucureşti, Vremea, 2016.
  4. Noul Testament: Evanghelia după Ioan (ediţie bilingvă), introd., trad., comentarsiu şi note patristice de Cristian BĂDILIŢĂ, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2010.
  5. Carl R. HOLLADAY, A critical Introduction to the New Testament: interpreting the message and meaning of Jesus Christ, Nashville, Abingdon Press, 2005.

Cursul are loc online, live, pe zoom.us. Vă rugăm să ţineţi cont de data şi ora la care au loc întâlnirile, cursurile nu se înregistrează. Cu o zi înainte de data începerii, vei primi  un link cu ajutorul căruia vei accesa cursul pe Zoom.us. 

Imagine: https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_Pantocrator_(Sinai)


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!