Religii vechi persane: Zoroastrism, Maniheism, Mithraism
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de joi, în intervalul 19:00-21:00.

Propunerea noastră pentru acest curs este aceea de a descoperi bogăţia practicilor şi credinţelor religioase istoric asociate cu Iranul Antichităţii târzii – pluralismul lor şi influenţa covârşitoare asupra tradiţiilor lumii. Un spatiu puternic diversificat etnic, lingvistic, religios şi geografic şi aflat pe umerii civilizaţiilor sumeriene, asiriene şi babiloniene, Iranul a reprezentat un creuzet în care nenumărate tradiţii religioase s-au întâlnit, respins şi au fuzionat reciproc. Învecinându-se cu China, India, Arabia, Anatolia şi stepele Asiei, teritoriile iraniene şi persane, traversate de Drumurile Mătăsii, au fost necontenit permeate de curente sociale, literare şi mistice, fiind nişte magistrale pentru transferuri şi dezvoltări culturale şi religioase.

Pornind din perioada ahemenidă (sec V î.Hr) şi avansând prin Antichitatea târzie până la sosirea Islamului, cursul îşi propune să elucideze emergenţa Zoroastrismului ca religie de stat împreună cu bogatele sale contiguităţi, secte şi erezii. De la cultele indo-iraniene, la reforma lui Zoroastru, la religia ecumenică a Profetului Mani şi încheind cu ansamblul cultelor mithraice şi revolta preotului Mazdak, cursul îşi doreşte să arate diversitatea dar şi tendinţele universaliste ale tradiţiilor religioase din Iran, un tărâm-punte între Occident şi Orient.

Metodologia acestui curs, împărţit în trei şedinţe, va tinde spre perspectiva academică, analizând fiecare tradiţie religioasă în parte dar şi continuităţile sale. Pe lângă introducerea contextului istoric, vom descrie pe larg cosmogonia, soteriologia şi practicile de bază (sau reconstituite) ale fiecărei tradiţii – cu accent pe Zoroastrism ca cea mai veche religie încă vie azi, şi Maniheism ca o religie ecumenică, mutativă, cu ecouri până în Evul mediu european (catharism/bogomilism) şi China medievală (budism maitreyya). Miturile Mithraismului şi apariţia sa ca un cult de misterii greco-roman vor fi şi ele discutate, argumentând influenţa multi-dimensională a tropurilor iraniene spre Occident.

Încercând să înlăturăm şi câteva clişee şi perspective viciate istoric asupra acestui spaţiu, cursul îşi propune să clarifice noţiunile de “iranian” vs. “persan”, monosteism vs. dualism zoroastrian, tectonica suprapunerilor lingvistice şi dinastice, precum şi influenţa religiei zoroastriene asupra tradiţiilor abrahamice (Iudaism, Creştinism, Islam) şi părţi din contribuţia religiilor iraniene în formarea imaginarului religios global. Ca intersecţie istorică principală între culturi indoeuropene şi semitice, Iranul antic, dincolo de generalităţi şi clişee, rămâne un spaţiu istoric unde unicităţi şi alterităţi profunde s-au arătat într-un continuu proces de întâlnire.

Structura celor trei întâlniri:

1. La prima întâlnire vom discuta despre fondul indo-iranian, tectonica limbilor şi a culturilor iraniene şi persane, despre vechile culte iraniene şi reforma lui Zoroastru. Vom discuta miturile de bază ale Zoroastrismului, cosmogonia şi concepţia sa asupra salvării omului, precum şi diferenţierea formelor populare de cele ortodoxe.

2. În cea de-a două întâlnire vom vorbi despre emergenţa Zoroastrismului ca religie de stat a Imperiului Sassanid persan, respectiv apariţia Profetului Mani. Vom studia modelul paradoxal gnostic şi universalist a religiei lui Mani, structura sa socială şi ramificaţiile sale intenţionate către alte tradiţii vecine – iudeocreştinism, zoroastrism, budism. Vor urmări persecuţiile acerbe la adresa sa, respectiv intrarea în ascuns a Maniheismului, o religie la graniţa dintre disimulare şi ecumenism.

3. În ultima întâlnire vom discuta despre Mithraism, Zurvanism şi revolta preotului Mazdak şi destructurarea ortodoxiei sassanide. Privind spre venirea Islamului, vom căuta în încheiere să vizualizăm complexitatea culturală şi religioasă a Persiei Antichităţii târzii, descoperind precondiţiile universalismului teozofic islamicat ca pe nişte caracteristici eminamente apărute în contextul religiilor iraniene.

Testimonial

 „Ţin să mulţumesc Fundaţiei Calea Victoriei pentru minunatele oportunităţi culturale oferite şi în mod special dlui Vlad Manciu pentru cursul extrem de documentat, foarte comprimat dar în egală măsură captivant şi incitant, dar şi pentru discursul inspiraţional despre religiile vechi iraniene.

În mod special, pentru mine, pasionată de tot ceea ce înseamnă cultura şi civilizaţia iraniană, a însemnat o  deschidere către un nivel mai profund şi mai complex de înţelegere atât a tot ceea ce înseamnă islamul shiit şi Iranul de astăzi cât şi a originilor creştinismului.” – Elena-Ruxandra Ghiţescu


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!