Introducere în Istoria artei – Curs online în 5 întâlniri
 

Biletele se găsesc pe entertix.ro.

Vă propunem un curs fascinant de istoria artei, cu Cosmin Ungureanu, o călătorie prin câteva secole din cronologia artei europene, folosind instrumentele şi rigoarea disciplinei umaniste. Încercând să păstreze un echilibru cât mai stabil între popularizare şi informaţie de strictă specialitate, cursul vizează fixarea unor repere generale: artişti, evenimente, opere de artă celebre, inovaţii artistice, evoluţii stilistice etc.

„Istoria artei” are o dublă semnificaţie. Mai întâi, această titulatură desemnează suma artefactelor încadrabile într-una sau alta dintre categoriile convenţionale ale artei (pictură, sculptură, desen, tapiserie, orfevrărie etc.), realizate de-a lungul mileniilor în anumite circumstanţe şi cu mize/finalităţi mai mult sau mai puţin cunoscute.

„Istoria artei”, pe de altă parte, este însăşi disciplina livrescă, umanistă, care repertoriază, clasifică şi încearcă să desluşească semnificaţiile, mesajele încriptate sau, retrospectiv, rolul (social, politic etc.) jucat de anumite opere de artă.

Temele cursului de istoria artei se desfăşoară astfel:

1. Renaşterea italiană: resuscitarea / inventarea idealului antic 1400 – 1600  

 • conceptul de „Renaştere”; periodizare, centre artistice, artişti semnificativi
 • inovaţii în reprezentare: perspectivă şi redarea spaţiului
 • reconfigurarea artei: mitologie, umanism, erotism
 • Renaştere târzie şi manierism

2. Fervoare, retorică şi iluzia realităţii: arta în vremea Contrareformei 1600 – 1700

 • „Baroc” şi „Clasicism” – terminologie, periodizare, trăsături generale
 • artele şi retorica în Italia; sculptura ca mediu predilect al Barocului
 • „pictura tenebrelor” versus „clasicismul arcadian”
 • pictura în Ţările de Jos – inventarea „genurilor” tematice şi relativizarea realităţii

3. Gracilitate rococo şi simplitate neoclasică 1700 – 1800

 • noile mize ale artei în veacul luminilor
 • modificarea mecanismului de comandă, producţie şi diseminare
 • fenomenul The Grand Tour ca factor catalizator
 • „Rococo” versus „Neoclasicism”: terminologie, periodizare, trăsături generale, exemple

4. Avatarurile modernităţii 1800 – 1874

 • criza perpetuă: noile sensibilităţi artistice şi succesiunea curentelor
 • „revolta romantică”: teme, probleme, provocări
 • „Realismul” ca frondă a imaginii
 • „Şcoala de la Barbizon” şi redescoperirea naturii

5. Arta la cumpăna veacurilor 1874-1914

 • Impresionismul: geneză, impact, inovaţii, teme artistice
 • Postimpresionismul (neoimpresionism, simbolism, gruparea Nabis etc.)
 • cubismul şi ruptura decisivă de tradiţie

Cu o zi înainte de începerea cursului, toţi cei înscrişi (taxa achitată) vor primi  un link, cu ajutorul căruia să acceseze cursul şi instrucţiunile de conectare la Zoom.   

imagine: Reverie, Alphonse Mucha

Cumpără »

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!