Introducere în Istoria artei – Curs în 5 întâlniri
 

Vă propunem un curs fascinant de istoria artei, cu Cosmin Ungureanu, o călătorie prin câteva secole din cronologia artei europene, folosind instrumentele şi rigoarea disciplinei umaniste. Încercând să păstreze un echilibru cât mai stabil între popularizare şi informaţie de strictă specialitate, cursul vizează fixarea unor repere generale: artişti, evenimente, opere de artă celebre, inovaţii artistice, evoluţii stilistice etc.

„Istoria artei” are o dublă semnificaţie. Mai întâi, această titulatură desemnează suma artefactelor încadrabile într-una sau alta dintre categoriile convenţionale ale artei (pictură, sculptură, desen, tapiserie, orfevrărie etc.), realizate de-a lungul mileniilor în anumite circumstanţe şi cu mize/finalităţi mai mult sau mai puţin cunoscute.

„Istoria artei”, pe de altă parte, este însăşi disciplina livrescă, umanistă, care repertoriază, clasifică şi încearcă să desluşească semnificaţiile, mesajele încriptate sau, retrospectiv, rolul (social, politic etc.) jucat de anumite opere de artă.

Temele cursului de istoria artei se desfăşoară astfel:

 1.       Renaşterea italiană: resuscitarea / inventarea idealului antic (sec. XV-XVI)

 • conceptul de „Renaştere” şi avatarurile lui; periodizare, centre artistice şi artişti semnificativi etc.
 • inovaţii în reprezentare: perspectivă şi redarea spaţiului
 • trecerea de la „iconic” la „narativ”; gestualitate, expresie şi acţiune în pictură
 • reinventarea artei: mitologie, umanism, erotism

 2.       Fervoare, retorică şi iluzia realităţii: arta în vremea Contrareformei (sec. XVII)

 • „Baroc” şi „Clasicism” – terminologie, periodizare, trăsături generale
 • artele şi retorica în Italia; „pictura tenebrelor” versus „clasicismul arcadian”
 • pictura în Ţările de Jos – inventarea „genurilor” artistice şi relativizarea realităţii
 • pictura vizionară în Spania

3.      Gracilitate rococo versus simplitate neoclasică (sec. XVIII)

 • evoluţia artelor în veacul luminilor – modificarea mecanismului de comandă, producţie şi diseminare
 • fenomenul The Grand Tour ca factor catalizator
 • „Rococo” versus „Neoclasicism” – terminologie, periodizare, trăsături generale

4.       Avatarurile modernităţii  (sec. XIX)

 • curente şi „episoade” artistice (romantismul, „Realismul”, „Şcoala de la Barbizon”)
 • Impresionismul: geneză, impact, inovaţii, teme artistice
 • postimpresionismul (neoimpresionism, simbolism, Nabis etc.)
 • Art Nouveau şi sinteza artelor

 5.      „Revoluţiile” secolului al XX-lea (c. 1900 – c. 1940)

 • rupturile decisive: cubismul şi fauvismul
 • mişcările de avangardă (futurismul, dadaismul, suprarealismul)
 • despărţirea de figurativ: pictura abstractă
 • revenirea la figurativ şi „noul clasicism” în epoca interbelică

imagine: Reverie, Alphonse Mucha


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!