Introducere în Istoria artei europene
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de marţi, în intervalul 19:00-21:00.

Vă propunem un curs fascinant de istoria artei, cu Cosmin Ungureanu, o călătorie prin câteva secole din cronologia artei europene, folosind instrumentele şi rigoarea disciplinei umaniste. Încercând să păstreze un echilibru cât mai stabil între popularizare şi informaţie de strictă specialitate, cursul vizează fixarea unor repere generale: artişti, evenimente, opere de artă celebre, inovaţii artistice, evoluţii stilistice etc.

„Istoria artei” are o dublă semnificaţie. Mai întâi, această titulatură desemnează suma artefactelor încadrabile într-una sau alta dintre categoriile convenţionale ale artei (pictură, sculptură, desen, tapiserie, orfevrărie etc.), realizate de-a lungul mileniilor în anumite circumstanţe şi cu mize/finalităţi mai mult sau mai puţin cunoscute.

„Istoria artei”, pe de altă parte, este însăşi disciplina livrescă, umanistă, care repertoriază, clasifică şi încearcă să desluşească semnificaţiile, mesajele încriptate sau, retrospectiv, rolul (cultural, social, politic etc.) jucat de anumite opere de artă.

Temele cursului de istoria artei se desfăşoară astfel:

1. Renaşterea italiană: (re)inventarea idealului antic, 1400 – 1500

 • conceptul de „Renaştere”; periodizare, mize culturale, evoluţii stilistice
 • centre artistice semnificative; rolul şi statut artistului
 • inovaţii în reprezentare: perspectivă, redarea spaţiului, scenografie all’antica
 • temele artei: mitologie, umanism, erotism, reprezentarea individului

2. Apogeul Renaşterii şi începuturile Barocului, 1500 – 1600

 • Manierismul; Renaşterea dincolo de Alpi (Franţa, Ţările de Jos, Praga)
 • Michelangelo şi limitele sculpturii
 • „Baroc” şi „Clasicism”: terminologie, periodizare, trăsături generale
 • conceptul de bel composto
 • artele şi retorica în Italia; sculptura ca mediu predilect al Barocului

3. Fervoare, retorică şi iluzia realităţii: arta în vremea Contrareformei, 1600 – 1700

 • retorici ale picturii în Europa secolului al XVII-lea
 • Italia şi Franţa: „pictura tenebrelor” versus „clasicismul arcadian”
 • revoluţia internaţională a lui Caravaggio versus elevarea academică a „Şcolii de la Bologna”
 • pictura în Ţările de Jos: inventarea „genurilor” tematice şi relativizarea realităţii
 • maeştri creatori de şcoală: Peter Paul Rubens şi Rembrandt van Rijn

4. Gracilitate rococo şi simplitate neoclasică, 1700 – 1800

 • noile mize ale artei în veacul luminilor
 • modificarea mecanismului de comandă, producţie şi diseminare
 • fenomenul The Grand Tour ca factor catalizator
 • „Rococo” versus „Neoclasicism”: terminologie, periodizare, trăsături generale, exemple
 • decoraţia interioară şi artele minore în „epoca Rococo”

5. Avatarurile modernităţii, 1800 – 1874

 • criza perpetuă: noile sensibilităţi artistice şi succesiunea curentelor
 • „revolta romantică”: teme, probleme, provocări
 • „Realismul” ca frondă a imaginii şi problematică social: Jean-François Millet şi Gustave Courbet
 • „Şcoala de la Barbizon” şi (re)descoperirea naturii
 • Edouard Manet: reinterpretarea tradiţiei şi imaginea citadină

6. Arta la cumpăna veacurilor, 1874-1914

 • Impresionismul: geneză, impact, inovaţii, teme artistice
 • Postimpresionismul (neoimpresionism, simbolism, gruparea Nabis etc.)
 • noile tendinţe post 1900

Cursul are loc online, live, pe zoom.us. Vă rugăm să ţineţi cont de data şi ora la care au loc întâlnirile, cursurile nu se înregistrează. Cu o zi înainte de data începerii, veţi primi  un link cu ajutorul căruia veţi accesa cursul pe Zoom.us. 

Cumpără »

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!