Curs de Filosofie: De vorbă cu tine însuţi
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de miercuri.

Moduri de dialog cu sinele/

Cine vorbeşte în mine? Ce este acea Voce Interioară, fără glas, pe care o aud, deşi nu vorbesc? Cum aş putea purta un dialog autentic cu mine? Acestea sunt doar câteva din întrebările cărora vom încerca să le găsim un răspuns la curs, abordând perspective din cele mai variate, de la filosofie şi psihologie, la neuroştiinţe.

Problema conştiinţei, concept cu care Vocea Interioară a fost echivalată, a preocupat oamenii din cele mai vechi timpuri. Astfel, deşi la vechii greci nu există un cuvânt care să desemneze conştiinţa, ei foloseau termenul suneidêsis, ulterior împrumutat şi transcris greşit de scolastici ca synderesis şi rămas ca atare în vocabular. Synderesis făcea referire, în Antichitate, la dialogul sufletului cu el însuşi, fără voce, aşa cum îl înţelegeau Homer şi Socrate (prin Platon). Mai târziu, în scrierile lui Bonaventura şi ale lui Toma de Aquino, el a fost asociat cu conscientia, facultate raţională care ne dictează binele şi ne împiedică să facem rău – „bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum” (binele trebuie făcut şi urmărit, iar răul trebuie evitat).

O mare parte din această moştenire filosofică antică şi medievală o regăsim la Kant, gânditor canonic, care contribuie substanţial prin comentarii referitoare la failibilitatea sau infailibilitatea conştiinţei, chestiune extrem de relevantă în contextul încercării noastre de a răspunde întrebării „În ce măsură trebuie să ascultăm de Vocea Interioară?”. În zilele noastre, înţelegerea Vocii Interioare acoperă aspecte privitoare la intuiţie şi originea acesteia, la judecata morală, dar şi la rolul jucat de această Voce în ecuaţia propriei noastre fericiri.

Pe lângă istoria interesantă a conceptului, în cele două întâlniri vom distinge între diferitele tipuri de conştiinţă şi diferitele moduri de dialog cu sinele, vom descoperi teoriile privitoare la modul în care se formează şi operează conştiinţa şi vom căuta căi prin care putem face ca dialogul cu Vocea Interioară să fie unul folositor.

Cursul are loc online, live, pe zoom.us. Vă rugăm să ţineţi cont de data şi ora la care au loc întâlnirile, cursurile nu se înregistrează. Cu o zi înainte de data începerii, veţi primi  un link cu ajutorul căruia veţi accesa cursul pe Zoom.us. 

Imagine sursa – https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:The_Mirror_of_Venus_Edward_Burne-Jones.jpg

 


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!