Laura Ghinea
 

Doctor în filosofie, cu o cercetare în sfera eticii, investigând problema obiecţiei de conştiinţă; consultantă în domeniul eticii şi integrităţii profesionale; specialistă în comunicare, cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniile comercial şi corporativ.

Experienţă profesională

 • 2017 –  prezent – Consultant etică şi integritate
 • 2010 – prezent – Consultant în comunicare
 • 2000 – prezent – Senior Copywriter

Educaţie

Facultatea de Filosofie, Bucureşti, România

 • Doctor în filosofie (UB-Facultatea de Filosofie, 2017-2021)
 • Master Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi Organizaţii (UB-Facultatea de Filosofie, 2015 – 2017)
 • Licenţă, Filosofie moral-politică (UB-Facultatea de Filosofie, 1996 – 2000)

Activităţi didactice

 • Seminar „Introducere în etică”, octombrie 2018 februarie 2020, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • Seminar „Etică Aplicată”, octombrie 2019 februarie 2020, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • Seminar „Istoria ideilor politice”, februarie 2020 iunie 2020, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • Seminar „Gândire morală”, decembrie 2018 decembrie 2021, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti
 • Invitat seminar „Comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice”, noiembrie 2020, Şcoala Doctorală de Geografie, Universitatea din Bucureşti
 • Lector “Etică şi Integritate”, decembrie 2019, Ministerul Finanţelor Publice
 • “Micul Aristotel – atelier de virtuţi etice”, iunie 2019/iulie 2021, Universitatea Copiilor

Activităţi academice

 • Participare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană – studii inter şi pluridisciplinare”, ediţia a IVa, organizată de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” Chişinău, octombrie 2021.
 • Participare la Seminarul Ştiinţific Internaţional „Bioetica: teorii instrumente, utilitate”, organizat de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” Chişinău, septembrie 2021.
 • Lector Conştiinţa personală vs. Conştiinţa profesională, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, aprilie 2021.
 • Lector Cei 7(0) de ani de acasă – valorile morale şi transmiterea lor în familie. Studiu explorativ, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, ianuarie 2021.
 • Lector Câtă moralitate încape într-un calup de publicitate? – problemele specifice de etică ale industriei publicităţii şi rolul valorilor şi principiilor morale în comunicarea de tip publicitar, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, martie 2019.
 • Co-traducătoare, din limba franceză, a volumului Repenser l’ethique medicale, Jean-Pierre Cléro, Bucureşti: Pro Universitaria, 2019 (în curs de apariţie).
 • Participare constantă la conferinţele CCEA, 2015 şi 2021.
 • Participare Conferinţele de Etică Medicală, CCEA, Universitatea din Bucureşti, mai 2019.
 • Participare conferinţă Etica şi predarea ei în învăţământul preuniversitar, Universitatea din Bucureşti, octombrie 2018.
 • Participare conferinţă Valori Morale în Anul Centenarului – Institutul Cultural Roman, Bucureşti noiembrie 2018.
 • Participare la Conferinţa Şcolii Doctorale de Filosofie 2018 – Teme, tehnici şi modele de filosofare în actualitate, Facultatea de Filosofie, decembrie 2018.
 • Participare la seria de întâlniri organizate de Prof. Univ. Dr. Vasile Morar cu tema “Holocaustul şi terorismul. O perspectivă etică si antropologică asupra violenţei”, decembrie 2017 – ianuarie 2018.
 • Lector Neuromarketing, de la cititul printre rânduri la cititul printre neuroni. Utilitatea neuromarketingului în cercetare, Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament “Dr. Victor Babeş”, Bucureşti, aprilie 2012.

Publicaţii

 • Obiecţia de conştiinţă în practica medicală actuală”, în Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană – studii inter şi pluridisciplinare, Chişinău – Bucureşti – Cluj Napoca, 2021.
 • Quo vadis, moralia? O analiză a conceptului de bioameliorare morală”, în Bioetica: teorii, instrumente, utilitate, Chişinău – Bucureşti – Cluj Napoca, 2021.
 • Obiecţia de conştiinţă în filmul de război. Al Doilea Război Mondial, în Revista de Filosofie Aplicată, Cluj Napoca 4(6): 21-44, 2021.
 • „Adânca tinereţe”, în Revista de Literatură, Artă şi Istorie Culturală, vol. 6, Târgu-Jiu, 2021.
 • Calendar Filosofic – proiect editorial care inventariază 365 de filosofi, oferind un repertor de preocupări şi orientări filosofice, proprii culturii occidentale, Bucureşti, 2020. calendarfilosofic.ro
 • „De la tehnologia morală a lui Aristotel la tehnologie ca instrument pentru ameliorarea morală” în Teme, tehnici şi modele de filosofare în actualitate, Bucureşti: Editura Universităţii, 2020.

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!