Cursul oferă o introducere în mistica iudaică punând accentul pe etapele dezvoltării fenomenului mistic în iudaism, pornind de la analiza textelor semnificative şi a tipurilor de experienţă mistică spre care indică acestea.

Temele celor cinci întâlniri sunt următoarele:

1. Surse ale misticii iudaice; Tora scrisă şi Tora orală; arcanizarea textului biblic; experienţă mistică şi hermeneutică;

2. Maase Merkava şi Maase Bereshit; mistica Tronului (Merkava) şi mistica Palatelor (Heikhalot); experinţe mistice şi tipuri de discurs;

3. Sefer Yetzira şi Sefer Bahir; alfabetul ebraic şi combinarea literelor; tehnica invocării numelor;

4. Cabala: naştere şi răspândire, tipologii, evoluţie; Avraham Abulafia şi Cabala extatică; tehnici mistice;

5. Începuturile hasidismului; posibile filiaţii; figura lui Baal Shem Tov; hasidism şi magie; Moshe Idel şi reevaluarea misticii iudaice; concluzii.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bibliografie minimală (în limba română)

Idel Moshe, Ascensiuni la cer în mistica evreiască. Stâlpi, linii, scări, Editura Hasefer, Bucureşti, 2008

***, Cabala: Noi perspective, Editura Nemira, Bucureşti, 2000

***, Hasidism. Între extaz şi magie, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001

***, Perfecţiuni care absorb. Cabala şi interpretare, Editura Polirom, Iaşi, 2004

Scholem, Gershom, Studii de mistică iudaică, Editura Hasefer, Bucureşti, 2000

***, Cabala şi simbolistica ei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996

***, Despre chipul mistic al divinităţii, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!