Dostoievski: despre înfăţişările sufletului
 

Întâlnirea cu Dostoievski face parte din acele experienţe rarisime ce depăşesc planul orizontal al simplei lecturi, producând în cititor acel efect de catharsis pe care îl trăim numai în faţa marilor opere de artă.

Pentru scriitorul rus, literatura serveşte nu doar ca prilej de analiză a structurilor sociale şi psihologice ale vremii şi locului în care a trăit, ci mai ales ca instrument pentru dezbaterea problematicii omului în totalitatea sa. În această lumină, Dostoievski este actual şi universal.

Vă propun, aşadar, o Întâlnire cu unul dintre principalii exponenţi  ai „veacului de aur” din literatura rusă.  Întrevederile noastre vor decurge după cum urmează:

1. Gândirea lui Dostoievski din perspectiva rolului supraordonator al Ideii: Frumuseţea, Libertatea, Neantul, Binele şi Răul sunt doar câteva dintre ideile pe care scriitorul le aduce în dezbatere în proza sa de mari sau mici dimensiuni.

2. Eroi şi antieroi, de la tipologii la individualităţi: vom urmări evoluţia, în diferite ipostaze şi nuanţe, a „omului subteranei”, cu referiri şi la alte tipuri de personaje: umiliţii şi obidiţii, măscăriciul, femeile „infernale”, protagoniştii copii ş.a. Accentul va cădea pe polaritatea structurilor sufleteşti ca marcă definitorie a personajului dostoievskian.

3. Între ateism şi învăţătura creştină. Dramei intelectuale şi nihilismului, Dostoievski le opune cunoaşterea prin puterea iubirii, singura cale prin care omul poate pătrunde în esenţa lucrurilor. Pe această ultimă coordonată sunt construite personajele „luminoase” sau mesianice, precum prinţul Mîşkin, stareţul Zosima, Aleoşa Karamazov ş.a., pe care le vom cunoaşte mai îndeaproape în cea de-a treia întâlnire.

4. Legenda despre Marele Inchizitor: cea de-a doua venire a lui Hristos pe pământ şi semnificaţia figurii Antihristului. Vom discuta despre poemul lui Ivan Karamazov ca expresie ultimă şi totalizatoare a dialecticii dostoievskiene.

Imagine – Pictura de W. Kandinsky


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!