O călătorie spre sine: Atelier filozofic interactiv de cunoaştere de sine
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de marţi, în intervalul 19:00-21:00.

„Cine sunt eu?” este o întrebare fundamentală care a traversat întreaga istorie a filozofiei. Căutarea răspunsului la această întrebare poate fi un drum lung şi anevoios, dar este esenţială pentru înţelegerea propriei noastre existenţe. Indiferent de perspectiva adoptată – (i) sinele este o entitate independentă de lumea exterioară, (ii) sinele este determinat de experienţele şi relaţiile noastre cu lumea; (iii) sinele este o ficţiune –, cunoaşterea de sine este esenţială pentru a ne înţelege mai bine gândurile, sentimentele, dorinţele şi valorile. Filozofia ne ajută să ne formăm o imagine mai clară despre cine suntem şi cine dorim să devenim.

La acest atelier, vom învăţa să navigăm prin labirintul întrebărilor existenţiale care ne conduc la noi înşine. Împreună, vom explora evoluţia conceptului de sine în istoria filozofiei, trecând prin concepţiile vechilor greci (Platon, Aristotel), ale gânditorilor medievali (Augustin), ale raţionaliştilor (Descartes, Kant), ale existenţialiştilor (Nietzsche) şi vom încheia cu perspectivele filozofiei contemporane (Heidegger, Ricœur). Abordând teme precum natura sinelui, relaţia dintre sine şi lumea exterioară, rolul cunoaşterii de sine în dobândirea autenticităţii, participanţii se vor familiariza cu modul filozofic de a-şi chestiona propria viaţă şi de a înţelege ce înseamnă să fii autentic.

Tematică:

Întâlnirea 1: Perspective filozofice asupra identităţii personale

 • Identitate şi diferenţă
 • Criterii ale identităţii personale
 • Perspectiva narativă asupra identităţii personale

Întâlnirea 2: Relaţia cu sine şi cunoaşterea de sine

 • Descoperire de sine sau creaţie de sine?
 • Imagine de sine & Naraţiune de sine
 • Relaţia cu sine & Relaţia cu ceilalţi

Întâlnirea 3: Cine sunt eu?

 • „O viaţă necercetată nu merită trăită.”
 • Raţiune şi Sentiment
 • Conştiinţa de sine

Întâlnirea 4: Autenticitate şi neautenticitate

 • Autenticitatea ca ideal
 • Condiţii ale autenticităţii
 • Viaţa proprie ca proiect, ca operă de artă

Întâlnirea 5: Existenţa ca bogăţie de posibilităţi şi dobândirea autenticităţii

 • Valori şi vocea conştiinţei
 • Afirmare de sine şi negare de sine: experienţa iubirii, experienţa pierderii şi a suferinţei
 • Hotărâre şi asumare

Bibliografie:

Augustin, Confesiuni, traducere de Eugen Munteanu, Bucureşti: Editura Humanitas, 2018.

Aristotel, Despre suflet, traducere de I. Ştefănescu, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969.

Descartes, René, Meditaţii metafizice, traducere de Ion Papuc, Bucureşti: Editura Crater, 1997.

Heidegger, Martin, Fiinţă şi timp, traducere de Gabriel Liiceanu, Bucureşti: Editura Humanitas, 2003.

Kant, Immanuel, Întemeierea metafizicii moravurilor, traducere de Valentin Mureşan, Bucureşti: Editura All, 2014.

Nietzsche, Friedrich, Dincolo de bine şi de rău, traducere de Radu Gabriel Pârvu, Bucureşti: Editura Humanitas, 2015.

Platon, Phaidon. Despre suflet, traducere de Petru Creţia, Bucureşti: Editura Humanitas, 2011.

Ricœur, Paul, Sinele ca un altul, traducere de Paul Marinescu, Bucureşti: Editura Spandugino, 2016.

Taylor, Charles, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, 2003.

 


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!