Alchimie occidentală: rădăcini, influenţe, semnificaţii (29 iulie-2 august)
 

Cursul se va desfăşura zilnic: 29 (luni), 30 (marţi), 31 (miercuri) iulie, 1 (joi) şi 2 (vineri) august, în intervalul 19:00-21:00.

Vă propunem o nouă serie de întâlniri cu caracter istoriografic şi tematic despre secret, substrat, sufletul lumii şi alte idei curioase şi folositoare, cu Mario Barangea, unul dintre cei mai carismatici şi apreciaţi lectori ai fundatiei, doctorand al Facultăţii de Filosofie, care deţine şi un master în Studii Religioase (Tradiţii şi Texte), o licenţă şi un master în Filosofie, toate la Universitatea din Bucureşti.

Iată reperele acestor întâlniri:

1. Perioada elenistică. Marcată de nenumărate încercări de a pune în acord reflecţia asupra cosmosului cu posibilităţile sufletului omenesc, epoca elenistică e conturată cultural de apariţia neoplatonismului – o hermeneutică originală şi deosebit de influentă a filosofiei lui Platon. Alături de neoplatonism, o cercetare a naturii de sorginte aristotelică şi tradiţii mitice mai vechi, greco-egiptene, vin să întregească metoda unui sistem de decriptare a lumii, alcătuind astfel consistenţa artei alchimice.

2. Interogaţii medievale. Nu ştim exact care a fost motivul pentru care Europa a început, cu anul 1144, să fie inundată cu traduceri de texte alchimice din arabă în latină. Fascinaţia secretului? O căutare mai profundă a sensurilor Naturii? Căutările medievalilor sunt îndrăzneţe şi încearcă să tatoneze zone căzute în uitare sau încă necercetate. O doză importantă de curaj filosofic pare să anime interogaţiile începând din secolul al XII-lea iar alchimia e în prim plan.

3. Faza renascentistă. Marea turnură reprezentată de traducerea realizată de Marsilio Ficino a acelui vestit “Corpus Hermeticum” merită discutată amănunţit. Este momentul, poate, în care alchimia devine o artă filosofică ezoterică, în contrast cu ce se va întâmpla nu peste mult timp: eliberarea ştiinţelor moderne de viziunea aproape mistică a vechilor şcoli elenistice.

4. Michael Maier – studiu de caz. “Cantilenae Intelectuales de Phoenice Redivivo” este una dintre cele mai stranii cărţi ale acestui medic german care a fost Michael Maier. Vom parcurge pagini mai importante ale acestui opuscul alchimic pre-modern încercând să surprindem înţelesul “cântecelor intelectuale” ale autorului, trăitor la curtea lui Rudolf al II-lea.

5. Către o teorie a alchimiei. În perioada contemporană, alchimia încă mai prezintă un interes real. Nu doar din partea cercetătorilor ezoterismului european sau a istoricilor ştiinţei. Psihologia, bunăoară, a beneficiat fără mediere de existenţa acestui subiect controversat. Toate acestea sunt lucruri destul de cunoscute. Dar ar fi cu siguranţă ceva încă inedit în natură dacă s-ar vorbi mai mult despre o teorie a alchimiei. Cu efecte nebănuit clarificatoare date de o înţelegere specială a naturii umane.

Sursă foto – https://publicdomainreview.org/collection/clavis-artis/

Cumpără »

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!