Puterea Rugăciunii inimii şi tradiţia isihastă
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de marţi, în intervalul 19:00-21:00.

Rugăciunea este ispăşirea păcatelor şi împăcarea omului cu Dumnezeu, pod de trecere peste râul ispitelor şi scut de apărare în faţa necazurilor, risipire a deznădejdii şi dovadă a nădejdii, curmare a întristării şi aducătoare a bucuriei, stârpire a mâniei şi maică a păcii şi a liniştirii, izvor al virtuţilor de chip dumnezeiesc, hrană sufletului, luminare minţii, rodire nevăzută, tezaur ceresc pentru călugări şi mireni, urcuş al minţii către Dumnezeu pentru că grăirea cu Dumnezeu reprezintă o înălţare către El.

Precum respiraţia este procesul fiziologic fundamental al organismului uman, aşa rugăciunea este funcţia vitală a organismului teandric constituit de Biserica lui Hristos. În calitate de respiraţie a Bisericii în Duhul Sfânt, rugăciunea a constituit, în mod firesc, dintotdeauna un element central al preocupărilor spiritualităţii creştine, lucru evidenţiat, în mod emblematic, în cadrul mişcării monahale isihaste.

Prin intermediul acestui curs vă propun să ne familiarizăm cu practica isihastă centrală, şi anume cu rostirea repetată, în mod neîntrerupt, a rugăciunii inimii, analizând conţinutul celor mai celebre patru variante consemnate în scris cu privire la practicarea rugăciunii neîncetate: cea a lui Pseudo-Ioan Hrisostom, cea a lui Pseudo-Simeon Noul Teolog, cea a Sfântului Nichifor din Singurătate şi cea a Sfântului Grigorie Sinaitul.

Înainte de analizarea variantelor mai sus amintite de practicare a rugăciunii inimii, vom face o incursiune în istoria tradiţiei monahale isihaste, evocându-i pe cei mai prolifici reprezentanţi ai isihasmului – de la Sfântul Antonie cel Mare (sec. IV), socotit de tradiţia filocalică drept iniţiatorul mişcării isihaste, până la Sfântul Grigorie Palama (sec. XIV), sintetizatorul aceastei tradiţii monahale.

Scopul acestui curs desfăşurat de-a lungul a trei şedinţe săptămânale este de a intra în contact cu rugăciunea monologică, care, prin invocarea repetată a numelui lui Iisus Hristos, permite celor care o practică să fie locuiţi de Duhul lui Dumnezeu, Care dă nu numai rugăciune, ci şi stare de rugăciune celor ce se roagă.

Cursul are loc online, live, pe zoom.us. Vă rugăm să ţineţi cont de data şi ora la care au loc întâlnirile, cursurile nu se înregistrează. Cu o zi înainte de data începerii, veţi primi  un link cu ajutorul căruia veţi accesa cursul pe Zoom.us. 

Sursă foto – https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Jesus-Christ-from-Hagia-Sophia.jpg

Cumpără »

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!