Introducere în filozofia reîncarnării
 

De ce ne reîncarnăm ṣi când se încheie samsara, ciclul de naṣtere – moarte – renaṣtere?

Este posibil să ne reîncarnăm într-un animal într-o viaṭă viitoare? Sunt senzaṭiile de déjà-vu indicii ale reîncarnării? De ce nu se regăseṣte filozofia reîncarnării în creṣtinism? Ce se întâmplă în “viaṭa dintre vieṭi”, în intervalul dintre două renaṣteri? Întâlnim persoane diferite de-a lungul existenṭelor noastre sau sunt aceleaṣi persoane în ipostaze diferite?

Întrebările ṣi incertitudinile abundă în acest domeniu seducător care predispune la fantezie ṣi speculaṭie. Cu toate acestea, există un set riguros de principii esenṭiale care jalonează doctrina filozofică ṣi religioasă a reîncarnării în gândirea asiatică.

Vom trece în revistă percepṭiile tradiṭionale asupra reîncarnării, dar ne vom aventura ṣi pe căi mai puṭin umblate. Vom vorbi despre teorii de dată mai recentă, despre ghizii noṣtri spirituali, despre cum evoluăm, cum ne alegem viaṭa următoare înainte să ne naṣtem ṣi ce lucruri urmărim atunci când facem aceste alegeri în deplină cunoṣtinṭă de cauză.

Miturile lui Mircea Eliade, în frunte cu mitul eternei reîntoarceri, legendele hinduse ṣi budiste despre filozofia reîncarnării, cercetările lui Michael Newton – bazate pe hipnoză regresivă, prezenṭe celebre ale acestei doctrine în literatură sau în cinematografie, ne vor călăuzi în această călătorie printre vieṭi.

Dincolo de mirajul avatarurilor ṣi al diversităṭii uluitoare de contexte unde alegem să ne “îmbarcăm”, vom insista pe lecṭiile cele mai utile pe care ni le oferă filozofia reîncarnării, în special pe cum putem recunoaṣte în raporturile cu ceilalṭi ṣi în caleidoscopul împrejurărilor prin care trecem o pedagogie discretă pentru propria noastră evoluṭie.

Temele celor patru intalniri sunt:

1. Definiṭie ṣi concepte conexe. Ipostaze ale filozofiei reîncarnării în mitologia orientală ṣi în mitologia europeană.

2. De ce ne reîncarnăm? Este util să ne cunoaṣtem vieṭile anterioare? Unde anume situăm filozofia reîncarnării, între predestinare ṣi libertate de acṭiune? Contribuṭii moderne la doctrina reîncarnării.

3. Ne păstrăm individualitatea în viaṭa dintre vieṭi? Diferite stadii ale stării de neîntrupare.

4. Aplicabilitatea filozofiei reîncarnării în contextul imediat. Cum influenṭează ea raportarea la destin, propria persoană, problematica răului, existenṭa paradisului ṣi a infernului, alegerile noastre ṣi ceilalṭi.

Imagine preluata de aici:

http://fxgallery.com/picture-of-gautama-buddha.html


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!