Curs de DIPLOMATIE: Texte teoretice fundamentale şi studii de caz
 

Cursul îşi propune să prezinte în mod succint o serie de texte fundamentale consacrate realităţii politicii internaţionale, relaţiilor dintre politică externă, pe de-o parte, politică internă, regim politic şi ideologie, pe de-alta, fără a omite totodată teoriile clasice privind rolul specific al diplomatului.

Pentru a capta esenţa politicii internaţionale propun spre lectură şi discuţie în cadrul grupului de studiu autori precum Tucidide (Războiul peloponesiac), Machiavelli (Principele), Kant (Proiectul pentru pacea perpetuă), Carl Schmitt (Conceptul politicului), cu referinţe constante la alte figuri notabile ale teoriei relaţiilor internaţionale.

Ca text reprezentativ al teoriei diplomatice clasice va fi discutat în detaliu tratatul lui Francois de Callieres Despre arta de a negocia cu principii. Pentru o lărgire istorică a perspectivei vom apela la sintezele lui Harold Nicolson şi J. J. Jusserand privind meşteşugul diplomatic şi ale lui Henry Kissinger şi Guglielmo Ferrero privind istoria diplomatică a timpurilor moderne.

Bibliografie selectivă (pentru cei interesati):

Francois de Callieres, The Art of Negotiating with Princes

Guglielmo Ferrero, The Reconstruction of Europe: Talleyrand and the Congress of Vienna, 1814-1815

J. J. Jusserand, The School of Ambassadors

Immanuel Kant, Proiect pentru pacea perpetuă

Henry Kissinger, Diplomacy

Niccolo Machiavelli, Principele

Mircea Maliţa, Diplomaţia

Harold Nicolson, The Evolution of Diplomatic Method

Carl Schmitt, The Concept of the Political

Tucidide, Războiul peloponesiac


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!