”Music of the Heart”: Arii şi duete celebre la Biserica Anglicană
 

Vă invităm în 17 mai, de la ora 19.00, la un recital de muzică clasică la Biserica Anglicană, una dintre cele mai interesante construcţii religioase din capitală, aflată în apropierea Parcului Icoanei. În deschiderea serii, părintele Nevsky Everett ne va povesti istoria frumosului monument care găzduieşte recitalul nostru, a picturii murale din altar.

Invitatele noastre sunt sopranele Mădălina Barbu şi Andreea Novac, bune prietene, soliste experimentate, delicate şi expresive, care vor interpreta arii şi duete celebre compuse de W. A. Mozart, G. F. Haendel, J. S Bach, A.L. Weber şi C. Franck.

Alături de ele se va afla talentata pianistă Adina Cocargeanu, care le va acompania la orga bisericii. Ne dorim să redescoperim frumuseţea muzicii clasice interpretate la un instrument cu o sonoritate specială, care generează stări profunde de meditaţie dar totodată şi de exaltare, bucurie şi optimism.

Ne vom putea bucura de toate acestea, împletirea celor două voci cu sonorităţile de orgă, în cadrul primitor, luminos şi solemn al unei clădiri emblematice pentru zona Ioanid-Icoanei-Verona.

Istoricul bisericii Anglicane

În anul 1900 Sir John Kennedy, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, a obţinut cu titlu gratuit terenul pe care se află în prezent biserica, teren care aparţine şi acum Marii Britanii. Regina Maria a României, nepoată a reginei Victoria a Regatului Unit, a sprijinit ridicarea bisericii, comandând proiectul arhitectului Victor Ştefănescu, care a abordat un stil neogotic victorian de sorginte elisabetană.

Deşi lucrările s-au terminat în 1914, din cauza Primului Război Mondial nu a putut fi produs şi adus mobilierul comandat în Anglia, astfel că biserica nu a putut fi folosită. După terminarea războiului, cu ajutorul donaţiilor episcopului de Gibraltar şi ale reginei Maria, construcţia a fost finisată şi dotată cu orgă şi mobilier comandate în Marea Britanie.

Prima slujbă în noua biserică a avut loc abia în ziua de Paşti a anului 1922. De atunci, în biserică s-au ţinut slujbe în mod constant – inclusiv căsătorii şi botezuri – excepţie făcând perioada 1940-1944, când Bucureştiul a fost ocupat de germani.

La finalul evenimentului, cei prezenţi se vor bucura de socializare în spaţiul prietenos al bisericii şi se vor răcori cu un suc natural oferit de prietenii de la SLOOP.

Program recital:

 • S. Bach: ”Schafe können sicher weiden” – Cantata 208, Andreea Novac
 • S. Bach: Quia Respexit” – Oratoriul Magnificat, Mădălina Barbu
 • S. Bach: ”Zerfliesse, mein Herze” – Oratoriul Johannes Passion, Andreea Novac
 • Fr. Haendel: ”Let the bright Seraphim” – Oratoriul Samson, Mădălina Barbu
 • Franck: ”Panis Angelicus”, Mădălina Barbu & Andreea Novac
 • Fr. Haendel: ”Ritorna, o caro” – Opera Rodelinda, Andreea Novac
 • Carissimi: “Judecata lui Solomon”, Mădălina Barbu
 • Monteverdi: “Pur ti miro” – Opera Încoronarea Poppeei, Mădălina Barbu & Andreea Novac
 • Fauré: “Pie Jesu” – Requiem, Andreea Novac
 • Fr. Haendel: “Tornami a vagheggiar” – Opera Alcina, Mădălina Barbu
 • L. Webber: “Pie Jesu” – Requiem, Mădălina Barbu & Andreea Novac

Sursă prezentare biserică – https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Anglican%C4%83_din_Bucure%C8%99ti

Acest eveniment este organizat în cadrul

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

We invite you on May 17, at 7:00 p.m., to a classical music recital at the Anglican Church, one of the most interesting religious buildings in the capital, located near the Icon Park. Opening the series, Father Nevsky Everett will tell us the history of the beautiful monument that hosts our recital, the altar mural.

Our guests are the sopranos Mădălina Barbu and Andreea Novac, good friends, experienced, delicate and expressive soloists, who will perform famous arias and duets composed by W. A. Mozart, G. F. Handel, J. S Bach, A.L. Weber and C. Franck.

Alongside them will be the talented pianist Adina Cocargeanu, who will accompany them at the church organ. We wish to rediscover the beauty of classical music accompanied by an instrument with a special sonority, that generates deep states of meditation but also of exaltation, joy and optimism.

We will be able to enjoy all this, the interweaving of the two voices with the sounds of the organ, in the welcoming, bright and solemn setting of an emblematic building for the Ioanid-Icoanei-Verona area.

History of the Anglican Church

In 1900, Sir John Kennedy, British ambassador in Bucharest, made the land, on which the church is currently located, free of charge, land which still belongs to the United Kingdom. Queen Maria of Romania, granddaughter of Queen Victoria of the United Kingdom, supported the construction of the church, the project having been elaborated by the architect Victor Ştefănescu, who approached a Victorian Neo-Gothic style of Elizabethan origin.

Although the work was finished in 1914, due to the First World War, the ordered furniture could not be produced and brought to England, so the church could not be used. After the end of the war, with the help of donations from the Bishop of Gibraltar and Queen Mary, the building was finished and equipped with an organ and furniture ordered from Great Britain.

The first service in the new church was only held on Easter in 1922. Since then, services have been held in the church constantly – including marriages and baptisms -, with the exception of the period 1940-1944, when Bucharest was occupied by the Germans.

Source church presentation – https://en.wikipedia.org/wiki/Anglican_Church_(Bucharest)

 


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!