Prevenirea violenţei şi a abuzului asupra femeilor/ Preventing abuse and violence against women
 

La începutul lunii noiembrie a avut o întâlnire în grup restrâns, conform reglementărilor în rigoare, la sediul fundaţiei, în cadrul căreia am discutat despre importanţa conştientizării problemelor legate de violenţa domestică, probleme care în ultima perioada a fost mai numeroase, pe fondul pandemiei şi al problemelor sociale şi economice din ţara noastră şi în întreaga lume.

Acest proiect şi întâlnirile aferente sunt susţinute cu generozitate de muziciana Ana_Leanca, care doreşte să participe la creşterea conştientizării şi a implicării publicului larg din România pentru prevenirea abuzurilor la care pot fi expuse femeile şi/sau tinerele fete.

Am discutat despre problemele care generează, de regulă, violenţa domestică şi în special abuzurile cu care fetele şi femeile se confruntă, precum şi despre metodele prin care acestea pot fi prevenite, pot fi comunicate şi rezolvate, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

Am discutat despre cadrul legal care există în acest moment în România referitor la violenţa domestică şi resursele online care pot fi consultate – https://anes.gov.ro/legislatie-nationala-violenta-domestica/ şi modul în care publicul larg, începând cu tinerii şi până la publicul matur, poate fi sensibilizat, informat şi implicat în prevenirea acestei probleme extrem de serioase.

Printre măsurile importante adoptate de stat în ultima perioada am discutat despre existenţa Liniei telefonice gratuite pentru ajutor specializat 0800 500 333 – HELPLINE cu număr unic la nivel naţional destinat victimelor violenţei domestice,  

precum şi de existenţa unor persoane specializate care pot asista, atât din perspectivă juridică cât şi psihologică, gratuit, persoanele de sex feminin care se află în situaţii vulnerabile, victime ale unui abuz.

Participantele la discuţie au împărtăşit poveşti personale sau ale unor cunoştinţe, rude care au suferit sau au asistat la abuzuri domestice sau în cuplu, precum şi în cadrul profesional, şi am discutat despre soluţii concrete de abordare ale acestor probleme extrem de delicate. De cele mai multe ori, una dintre probleme principale este capacitatea victimei de a realiza că are nevoie de ajutor, de a comunica mai departe experienţele sale traumatizante şi, mai ales, de a cere sprijinul.

At the beginning of November, we had a small group meeting, according to the regulations in force, at the foundation’s headquarters, during which we discussed the importance of raising awareness about domestic violence issues that have been increasing lately, amid the pandemic context and the socioeconomic status in our country and all around the world.

This project and the related meetings are generously supported by musician Ana_Leanca, who  engages in awareness-raising campaigns and activities for the general public in Romania, aiming to prevent abuses to which women and young girls are exposed.

We discussed the problems that usually generate domestic violence and especially the abuses that girls and women face, as well as the means by which these situations can be prevented, communicated and solved, both in the short and long term.

We discussed the legal framework that currently exists in Romania regarding domestic violence and online resources that can be consulted – https://anes.gov.ro/legislatie-nationala-violenta-domestica/ and how the general – young and mature public, can become more aware, more informed and involved in preventing this extremely serious problem.

Among the important measures adopted by the state lately we discussed about the existence of the Toll-Free Hotline 0800 500 333 – HELPLINE with a unique national number for victims of domestic violence, as well as the existence of specialized persons who can assist, both from legal and psychological perspective, free of charge, women who are in vulnerable situations, victims of abuse.

The participants in the discussion shared personal stories or stories of their friends, relatives who suffered or witnessed domestic or couple abuse, as well as abuse in professional context. We also discussed concrete solutions to address these extremely delicate issues. Most of the time, one of the main problems is the victim’s ability to realize that she needs help, to further communicate this traumatic experience and, above all, to ask for support.

 

 


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!