Spirite şi comunicarea dintre lumi în literatură
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de joi, în intervalul 19:00-21:00.

O succintă incursiune în tehnica şi rezultatele culturale ale comunicării spiritiste

Au fost marii scriitori influenţaţi în actul creaţiei de lumea nevazută a spiritelor ? Au trecut unii dintre ei, în mod deliberat, pecetluitele hotare dintre tărâmul vieţii cotidiene şi tărâmul vieţii de apoi ?

Vă invit într-o călătorie controversată, dar fascinantă, în lumea spiritelor, reflectată maiestuos, atât de forţa estetică a artei literare, cât şi de suportul filosofiei şi metafizicii spiritiste, în special, din a doua jumătate a secolului al XIX lea.

 

În prima parte a prelegerii noastre, îl vom cunoaşte pe cel numit de Balzac : ”Buddha al nordului”, pe marele savant, inginer şi filosof Emanuel Swedemborg. Precursor al filosofiei şi tehnicilor spiritiste de mai târziu, Swedenborg a influenţat gânditori, practicieni ca: Allan Kardec, Alexandre Jenniard du Dot, Michel Guillard, Scarlat Demetrescu, sau scriitori ca: Theophile Gautier, Victor Hugo sau Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Vom cunoaste şi rosti din textele marilor scriitori, pornind de la romanul Spirite al lui Gautier, care este o poveste romantică, de iubire, în care eroii despărţiţi de cele două lumi, găsesc o cale de comunicare şi împărtăşire a sentimentului, prin tehnici spiritiste.

Ne oprim apoi, la Hugo şi la catastrofica dramă din viaţa sa. Este vorba despre pierderea fiicei sale Léopoldine, care s-a înecat în Sena (la vârsta de 19 ani) împreună cu soţul ei, în 1843. După acest teribil episod, toată viaţa Victor Hugo a recurs la şedinte de spiritism, pentru a încerca să comunice cu fiica sa dispărută. Şi se pare că marele scriitor, chiar a reuşit acest dialog, întocmai ca Hasdeu, la noi, din care vom rosti şi rostui texte din Sic cogito şi Arhiva spiritistă, unde vom întâlni felurite mesaje de la Alexandru Hasdeu (tatăl savantului), Nicolae (fratele) şi Iulia Hasdeu. Aceştia ne vor însoţi în tainele şi meandrele literaturii împletite cu situaţiile de comunicare spiritiste, mesaje parvenite publicului cititor prin intermediul mediumic al dicteului automat.

O altă filă, de data aceasta descriptivă şi autobiografică, vom parcurge din nuvela lui Alexandru A. Philippide ( 1900-1979), intitulată Floarea din prăpastie (1941). Autorul asistând la o astfel de şedinţă, a inclus-o mai târziu amănunţit în textul nuvelei.

Cursul nostru va fi însoţit şi de două lucrări muzicale, tot de inspiraţie spiritistă, după cum mărturisesc autorii. Este vorba de imnul Sursum al Iuliei Hasdeu şi Sonata Trilul Diavolului de Giuseppe Tartini.

Deci, vă aşteptăm la prelegerea-spectacol de la Fundaţia Calea Victoriei , în care actriţa Ioana Calotă şi lectorul Alexandru Philippide vor da glas pământean vocii ”vechilor poeţi, mai clare / Decât sclipirea stelelor pe cer / În nopţi de ger, / Demult v-aud venind din depărtare / Până-n ascunsul inimii ungher.” (Alexandru A. Philippide  Voci ale vechilor poeţi)

Cumpără »

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!