Roxana Coman
 

EDUCAŢIE:

2011 – 2015: Studii universitare de doctorat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Specializare: Istorie, Coordonator: Prof. univ. dr. Viorel Panaite

2009 – 2011: Studii universitare de masterat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Specializare: Istoria Artei şi Filosofia Culturii, Coordonator: Prof. univ. dr. Mihaela Pop

2006 – 2009: Studii universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Specializare: Istoria Artei, Coordonator: Prof. univ. dr. Professor Alin Ciupală

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

iunie 2014: Doctorand asistent cercetare, Academia Română,

octombrie 2015: Proiectul „Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”. Proiectul a fost finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa Prioritară:  1 – „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Numărul de identificare al contractului de finanţare: POSDRU/159/1.5/S/136077

ianuarie 2016: Muzeograf, Muzeul Municipiului Bucureşti, până în prezent

AFILIERE PROFESIONALĂ ŞI SERVICII:

Membru în organizaţii profesionale: International Society for Cultural History (ISCH)

Membru în comisii: Asociaţia studenţilor pentru Istoria Artei, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (2006- 2009), Visual Focus, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (2016), Comitetul ştiinţific al International Symposium on Balkan Studies (2017)

Curator: Oameni în diverse ipostaze, (Expoziţie de fotografie), Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 2007

Kitsch-ul, un stil de viaţă?, (Expoziţie tematică), Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 2009

Memories from another life (artist: Alexandra Baciu), Noaptea Albă a Galeriilor, Bucureşti, 2016

PUBLICAŢII: 

ARTICOLE ŞI CAPITOLE PEER-REVIEWED

Sense or Sensibility: Emotions between Practice and Intimate Expression in 19th Century Romanian Society, în „Brukenthalia”, nr. 7, ed. prof. dr. Mihaela Grancea, Ed. Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu 2017.

Roxana Coman, The Past in the Present. The case of nineteenth century Romanian Historical Painting, în `Time and Culture`, editori Ecaterina Lung, Etienne Bourdon, Christopher Heath, Laurence Shee, Cécile Vallée, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017

Noi şi Ceilalţi. Călători români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Orient, în „Călători şi călătorii. A privi, a descoperi”, vol I, coord. Cristina Bogdan, Silvia Marin Barutcieff, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2016

Roxana Coman, Le modèle culturel français et le projet identitaire roumain. Représentations de l’Orient dans les discours politiques et dans les actions diplomatiques de la Roumanie (1856-1878), în `Les constructions identitaires dans les espaces francophones d’Europe orientale et d’Afrique`, coord. Ecaterina Lung, Yahia Abou el Farah, Corina Iosif, Daniela Zaharia, Simona Corlan, Publications de l’Institut des Etudes Africaines, Rabat, 2015

Oriental Representations in Carol Popp de Szathmari’s Watercolours: Documents from a Western Perspective? în „Brukenthalia”, nr. 5, ed. prof. dr. Mihaela Grancea, Ed. Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, 2015

Romanian Travellers to the East between the Quest for the Exotic and Diplomatic Mission in `Brukenthalia`, no 4, ed. prof. dr. Mihaela Grancea, Ed. Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, 2014;

Aspecte ale discursului despre Orient din spaţiul românesc în perioada 1855-1878, în `Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi`, coord. Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2014;

Jeder Menschen ein Kunstler. Oricine poate fi artist, în „Hiperboreea”, nr 1, 2012

Theodor Aman şi ispita orientală, în vol. „Imaginarul. Teorii şi aplicaţii”, coord. prof. univ. dr. Mihaela Pop, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2011

Formă şi Conţinut. Opera de artă în estetica hegeliană,  în  „ARte”,  nr. 5, aprilie 2010

Stilul biedermeier: un nou stil de viaţă, în „ARte”, no 6, mai 2010

Criza transgresivă a artei;  Icoana pe sticlă: geneză şi semnificaţii, în „Arte”, nr. 10, octombrie 2010

CONFERINŢE ŞI SESIUNI NAŢIONALE

Irina Suţu, a Woman of the World: Gender Roles in Bucharest Society in the Second Half of the 19th Century, conferinţa internaţională International Symposium on Balkan History Studies, 27-30 septembrie 2017, Bled, Slovenia

History and Memory: the Perception of Time in Nineteenth Century Romanian Historical Painting, conferinţa internaţională `Crossing Borders in Arts: beyond Modern & Postmodern`, Institute of Art Studies, Sofia, Bulgaria, 3-4 aprilie 2017

Văcăreşti Monastery’s Frescoes: Faces of the Unseen, Simpozionul internaţionale `A Byzantine art event: The faces of Christ in iconography throughout the ages`, Florenţa, Italia, 8-12 iunie 2017

Noi şi Ceilalţi. Călători români în Orient (1850-1870), conferinţa internaţională `Călători   şi   călătorii.   A   privi,   a   descoperi`,Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, octombrie 2015

Oriental representations in Carol Popp de Szathmari’s watercolours: documents from a Western perspective?, Ediţia numărul 4 a International Balkan Annual Conference `Turkey and Romania. Historical ties and future collaborations in the Balkans`, Universitatea din Bucureşti, Romania, octombrie 2014

Pictura istorică românească în secolul al XIX-lea: auto-imagini sau propagandă naţionalistă? , Conferinţa naţională Consemnări despre trecut. Imagine şi societate de-a lungul timpului Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai şi Centrul de studiere a populaţiei, Cluj-Napoca, România, aprilie, 2014

Cultural role play in defining national identities: Romania between East and West, International Society for Cultural History Annual Conference `Artefact, Culture, and Identity`, Istanbul, septembrie 2013.


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!