Nietzsche despre Artă şi Frumos
 

Ai auzit în mai toate filmele de acţiune  “ce nu te omoară te face mai puternic”? Aceasta este fraza lui Friedrich Nietzsche, doar că el înţelegea prin asta mult mai mult decât un slogan motivaţional. Te-ai încurcat în comentariile literare şcolare în “apolinic şi dionisiac”? Ideea acestei opoziţii este tot a lui Nietzsche, unul dintre cei mai răzvrătiţi gânditori ai epocii sale şi prin ea vroia sa avanseze o noua (şi în acelaşi timp foarte veche) concepţie despre artă şi relaţia noastră cu aceasta. Cursul despre Nietzsche şi ideea de frumos este făcut astfel încât să clarifice şi aprofundeze lucruri care ne-au trecut prea repede uneori pe la urechi.

Îmi propun să discutăm atât ideile lui Nietzsche despre artă şi frumos (pentru Nietzsche ideea noastră de frumos este conectata cu natura, cu animalitatea şi sexualitatea umană) cât şi unele idei pe care le critică acesta, la Schopenhauer şi Platon.

Cursul va fi împărţit în 5 sesiuni a câte două ore şi fiecare sesiune va fi structurată astfel încât să existe cel puţin 30 de minute dedicate întrebărilor şi discuţiei libere. Discuţiile se vor baza mai ales pe două texte foarte scurte (aproximativ 4 pagini fiecare): un fragment din “Naşterea Tragediei” şi un al doilea fragment din “Amurgul Zeilor”, care vor fi distribuite la începutul cursului.

Nietzsche este un autor faimos pentru faptul că textele sale se pretează la numeroase interpretări, prin urmare cursul  nu va avea pretenţii de sentinţe definitive în privinţa operei sau a autorului. Discuţia şi varietatea ideilor sunt, deci, binevenite.

Temele celor cinci întâlniri sunt următoarele:

Sesiunea 1. Prima sesiune va fi dedicată prezentării contextului istoric al ideilor de discutat. Nietzsche este un autor ale cărui texte se pretează la multiple interpretări. A fost, de asemeni, o personalitate controversată. Ne vom familiariza cu principalele mituri despre opera şi personalitatea lui Nietzsche (denumite aici „mituri” pentru că nu tot ce se ştie despre Nietzsche şi opera sa rezistă unei examinări critice).

Sesiunea 2. A doua sesiune va fi dedicată prezentării concepţiei despre artă şi frumos a lui Nietzsche, aşa cum reiese ea din primul text de lecturat. Vor fi discutate mai ales ideile Nietzscheene despre urât şi frumos, legătura lor cu natura, animalitatea şi sexualitatea.

Sesiunea 3. A treia sesiune va recapitula pe scurt concepţii despre artă şi frumos pe care le critică Nietzsche (arta cu tendinţă moralizatoare şi arta pentru artă). Vom desluşi în acest scop ideile despre artă criticate în primul text lecturat şi vom discuta referinţele lui Nietzsche la Schopenhauer şi Platon.

Sesiunea 4. A patra sesiune va fi dedicată opoziţiei Apolinic/ Dionisiac şi semnificaţiei sale pentru Nietzsche. Vom face referire mai ales la al doilea fragment din Nietzsche, din „Naşterea Tragediei”. Vom vorbi despre artele apolinice şi dionisiace şi despre ideea Nietzscheeana de contopire a artei şi artistului în cazul tragediei.

Sesiunea 5. În ultima sesiune vom discuta despre idei şi concepte din filozofia şi civilizaţia greacă antică utilizate de Nietzsche. Vom discuta, în acest sens, despre mitul lui Dionisos cu referire mai ales la tragedia Bacantele a lui Euripide pentru a înţelege susţinerile lui Nietzsche despre război, războinic şi extazul dionisiac.

 

Bibliografie – pentru cei interesaţi (facultativă)

1) Nietzsche, Friedrich, Naşterea tragediei, Editura Cartex

2) Nietzsche, Friedrich, Amurgul idolilor, Humanitas

3) Kaufmann, Walter, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton University Press, 1974

4) Higgins, Kathleen, Aesthetics in Perspective, Harcourt Brace & Company, 1996

 

Imagine – Venus si Adonis, pictură de  Charles Joseph Natoire (1700-77)

 

 

Inscrie-te la acest atelier »

Newsletter

Aboneaza-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informatii despre cele mai noi ateliere si evenimente!