ÎNVĂŢ PENTRU VIITORUL MEU / LEARNING FOR MY FUTURE
 

PROGRAMUL LEARNING FOR MY FUTURE este un program lansat in toamna anului 2021, de Fundaţia Calea Victoriei, care oferă meditaţii individuale sau un grupuri mici (2-3 copii) unor copii din familii nevoiaşe si/sau copii orfani care doresc sa îşi continue în condiţii optime studiile şcolare sau doresc sa continue cu studii superioare în diverse domenii.

La baza acestui program se află POVESTEA CĂTĂLINEI, pe care o poţi citi dând click pe poveste.

Criza Covid din ultima vreme a generat o creştere a abandonului şcolar din cauza dificultăţilor pe care copii le-au întâmpinat în urmarea programei şcolare in format on-line, precum şi a imposibilităţii, în anumite cazuri, ca parinţii sau tutorii lor să îi susţină in procesul de învăţare.

De asemenea, sistemul de învăţământ din Romania traversează o criză serioasă care afectează toţi copiii, însă copiii fără mijloace materiale sunt cei mai afectaţi deoarece completarea sau susţinerea educaţiei şcolare devine, deseori, foarte dificilă sau chiar imposibilă.

Acest lucru înseamnă că materiile, abilităţile care nu sunt însuşite la şcoală nu beneficiază de consolidare sau explicare ulterioră, ceea ce face ca mulţi copii să finalizeze 12 clase cu lacune foarte serioase în comunicare, scriere, citire, capacitatea de adaptare la societate, stăpânirea unor abilităţi esenţiale pentru o angajare ulterior şi începerea unei vieţi mature independente.

Materiile şi abilităţile care vor fi acoperite prin meditaţiile din cadrul programului LEARNING FOR MY FUTURE sunt limbile străine, limba română, educaţia digitală, domenii umaniste, încrederea în sine, capacitatea de a învăţa pe cont propriu, de a se informa, disciplina, care să îi ajute să evolueze etc.

Beneficiarii proiectului nostru sunt:

  • Copii de gimnaziu (min 10 ani – max 15 ani) care vor fi meditaţi individual, sau în grupuri mici (2-3 copii), pentru a urma cu succes programa şcolară, pentru a preveni abandonul şcolar şi a le îmbunătăţi rezultatele şcolare.
  • Copii de la liceu (min 14 ani – max 18 ani) pe care să îi pregătim pentru studii în domenii umaniste, în care noi avem experienţă şi profesori în domenii / pentru studii superioare în domenii precum – limbile străine, istorie, filosofie, literatura română, psihologia, sociologia, actorie, scenaristica, artele plastice (desen, pictura, grafica – aşadar cursuri practice şi teoretice), jurnalism, antropologie, arhitectura, muzica, diplomaţie, resurse umane etc

Pentru a susţine acest program este nevoie de fonduri pentru:

  • plata profesorilor implicaţi în programul de tutoring
  • acoperire costuri materiale de predat – cărţi, caiete, consumabile scris, desen etc
  • plata psiholog care să susţină comunicarea cu copiii, unde  este cazul
  • costuri administrative pentru gestionarea programului, acoperit de persoane din echipa fundaţiei (telefon, logistică, săli de curs, transport etc)
  • costuri logistice aferente unor vizite la muzee, spectacole de teatru, muzică, monumente din capitală, precum şi excursii în afara Bucureştiului

DACA DORITI SA SUSTINETI ACEST PROIECT VA RUGAM SA NE SCRIETI LA CONTACT@VICTORIEI.RO

PUTETI DONA ORICE SUMA CONSIDERATI OPORTUN IN CONTUL FUNDATIEI CU MENTIUNEA – SUSTIN – PROGRAM LEARNING FOR THE FUTURE.

Haideti sa facem impreuna o schimbare in bine in viata unor copii prin educatie!

………………………

‘Learning for the Future’ is a programme launched in the autumn of 2021, by Fundatia Calea Victoriei, which offers private tutoring individually or in groups to children from underserved communities, disatvantaged groups and orphans who wish to continue their studies in optimal academic conditions or who wish to continue their higher education in different fields.

The recent COVID crisis has engendered a rise in school drop-out due to the difficulties children have had to face as regards following the school curriculum online, and also, in certain cases, due to the impossibility of parental or teacher’s support in the learning process.

Additionally, the educational system of Romania is undergoing a serious crisis that is affecting all children; nonetheless, children lacking material resources are the ones mainly affected, since the completion or sustainment of an academic education can oftentimes become difficult or even impossible.

This means that the subjects, the abilities which are not acquired at school do not benefit from consolidation or subsequent explanation, leading to high school graduates gravely unprepared in terms of communication, writing, reading, the capability of adapting to society, the mastering of certain essential capacities as far as applying for a job is concerned and starting a mature, independent life.

The subjects and abilities that will be covered through the means of the tutoring sessions afforded by the programme LEARNING FOR THE FUTURE are English language, Romanian, digital education, humanistic fields, self-esteem related courses, the capacity of individual learning, of informing oneself, and subjects that will add to their evolution like public speaking, communication skills, emotional intelligence etc.

Fundaţia Calea Victoriei 2007 is a cultural independent institution that organises a wide variety of interactive workshops and events in humanistic and cultural fields for children, teenagers and adults.

We are considered by many intellectuals collaborating with us and teaching various topics, an alternative academy that offers to all interested people the kind of valuable information, applied learning and support in personal research that often is missing from the state educational system, be it school or faculty.

We inspire people of all ages through arts and cultural classes and we support talented youths that intend to make humanistic studies. We succeeded in becoming in these 14 years, in Bucharest and other areas in the country, as well as among Romanian diaspora communities (via on-line courses, in the last 2 years), a pioneering institution as far as alternative education and continuing education for all ages is concerned.

More than 100 researchers, artists and professors collaborated with our foundation in these 14 years of activity, thus developing their skills and offering to the general public courses, lectures and workshops that cover the following topics and domains: anthropology, archeology, theatre and acting classes, cinema and script writing, visual arts – practical classes and theory of art, astronomy, history and civilisation (Romanian, European or covering other continents and various topics), interior design and architecture, psychology and self-development, philosophy, diplomacy and international relations, fashion and beauty, classical music and concertos, creative writing and journalism, spirituality and history of religion, meditation etc.

 

Photo sourse- https://www.pexels.com/photo/teacher-teaching-his-students-5212342/


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!