Istoria ideilor – motoarele Modernităţii
 

Cursul are loc online

Vă propun un curs de istoria ideilor menit să construiască o hartă a noţiunilor şi transformărilor majore care au marcat gândirea ultimilor 200 de ani. O privire panoramică asupra preschimbării unei „lumi vechi”, moştenitoare a mai multor tradiţii masive, într-o „lume nouă”, care continuă să ne fascineze şi care treptat devine la rândul ei o lume desuetă, eclipsată de contemporaneitate.

Cursul va folosi instrumentele consacrate ale istoriei ideilor, urmărind modificările socio-culturale prin prisma noţiunilor care au definit gândirea unor epoci. Vom apela mai ales la discursul ştiinţelor umane, cel care a dirijat virajele concepţiilor despre lume în prima parte a secolului XIX, pentru a continua cu rivalitatea dintre ştiinţele naturii şi domeniul umanist, de la începutul secolului XX. Vom cerceta impactul tehnologiei asupra modului în care societatea se înţelege pe sine în perioada postbelică. Aşa vom avea ocazia să extindem discuţia către propriul nostru orizont de înţelegere.

Vom aborda teorii care provin din multiple medii intelectuale, vizitând contribuţiile unor gânditori şi creatori din filozofie (Hegel, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Benjamin, Derrida, Barthes etc.), poezie (Stéphane Mallarmé, E.A. Poe, Fernando Pessoa, Paul Celan, R.M. Rilke), artă (M.C. Escher, René Magritte, E. Hopper, M. Duchamp etc.), teatru (A.P. Cehov, J.M. Grotowski, Tadeusz Kantor etc.), antropologie (C. Darwin, F. Boas, Margaret Mead, Marcel Mauss, Mihai Pop etc.), ştiinţe exacte (A. Einstein, W. Heisenberg, N. Bohr etc.) şi alte discursuri interdisciplinare (Ernst Jünger, G. Steiner, G. Agamben, Maurice Blanchot etc.).

Ca să parcurgem cantitatea mare de informaţie, ne vom lua ca reper câteva cadre de gândire mai cuprinzătoare.

Iniţial vom lucra cu gândirea istorică, pentru a ne lămuri ce îi entuziasma pe oameni în primele decenii ale anilor 1800. Pe urmă ne vom opri asupra gândirii poetice, vom relua discuţiile romantismului european de final de secol şi ne vom concentra asupra ideii de adolescenţă a civilizaţiei. Vom continua cu gândirea experimentală care se dezvoltă în perioada turbulentă a primelor decenii de la 1900 şi vom prelungi discuţia pornind de la gândirea economică postbelică şi de la semnificaţia ei pentru peisajul timpurilor recente.

Cursul se concentrează asupra câtorva beneficii punctuale:

  • dezvoltarea gândirii critice, care ne permite să luăm decizii mai bune
  • exersarea imaginaţiei, prin descoperirea creaţiilor emblematice ale istoriei recente
  • cultivarea toleranţei, prin înţelegerea contextelor de apariţie a diferitelor idei
  • identificarea unor surse de inspiraţie, prin întâlnirea curentelor de gândire care vorbesc deja pe limba noastră

Cursul despre istoria ideilor are 5 teme:

1. Copilăria modernităţii. Care este fondul afectiv al începutului de secol XIX? Ce fel de gândire predomină în această perioadă în Europa şi care sunt factorii care o influenţează? Apariţia ideii de „sfârşit al istoriei”.

2. Adolescenţa modernităţii. Naşterea culturii antropologice pe fundalul unei culturi clasice care îşi chestionează raţiunea de a fi. Cum îşi înţelege gândirea finalului de secol XIX propria vârstă culturală?

3. Maturitatea modernităţii. Explozia curentelor de gândire la 1900 şi accelerarea istoriei. Extinderea disciplinelor umaniste în parametrii ştiinţelor exacte. Trasarea noţiunii de „om modern”.

4. Modernitatea după două conflagraţii mondiale. Piaţa postbelică de idei. Dizolvarea istoriei canonice în micro-istorii aflate în continuă competiţie. Noţiunea „vieţii occidentale” ca versiune optimă a societăţii şi etalon de trai.

5. Contemporaneitatea. Problematizarea timpului actual. Cât din experienţa trecutului apropiat ne foloseşte astăzi şi ce proiecte socio-culturale poate formula gândirea prezentului?

 

Imagine – https://en.wikipedia.org/wiki/March_of_Intellect#/media/File:A_futuristic_vision_Wellcome_V0041098.jpg

Înscrie-te la acest atelier »

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!