Introducere în Yoga în cinci paşi
 

Cursul se adresează atât celor care nu au nici cea mai vagă idee despre acest subiect, cât şi celor care, deşi au citit lucrări în domeniu sau practică forme moderne de Yoga, doresc o perspectivă şi o aprofundare sis­te­matică bazată pe textele Yoga.

Vei descoperi, în termeni accesibili şi concepte specifice spaţiului cultural românesc (predomi­nant creştin orto­dox), o structură de gândire diferită (non-abrahamică).

Cursul oferă o structură teoretică clară pentru o dezvoltare ulterioară a domeniului, atât la nivel teoretic cât şi practic.

La final, vei primi un suport de curs pentru fiecare şedinţă, pentru o mai bună fixare a noţiunilor, bazat pe textele hin­duse de referinţă.

Ziua 1: Ce este şi ce nu este Yoga – perspectivă generală

 • Localizare temporală şi geografică – de ce India,
 • Cele trei etape: antică (contemplativ-ascetică), medievală (magico-ritualică), modernă (atletico-me­di­cală) – ce practicăm de fapt în zilele noastre,
 • Importanţa iniţierii (dīkṣā) şi a jurămintelor (vrata) – mecanisme de transmitere şi terminologie (Sāṁ­khya),
 • Cele patru şcoli Yoga medievale hinduse: Mantra-yoga, Laya-yoga, Haṭha-yoga, Rāja-yoga – sursele şi dez­voltările ulterioare în concordanţă cu sistemele tantrice,

Ziua 2: Anatomia subtilă (psiho-energetică)

 • Psihicul (citta): minte (manas), ego (ahaṁkāra) şi intelect (buddhi) – despre percepţie şi experienţă,
 • Traseele psiho-energetice (nāḍī) – importanţa lor,
 • Centrii psiho-energetici (cakra, padma, grantha) – între realitate şi ficţiune,
 • Cele 10 sufluri vitale (prāṇa, apāna) – funcţionarea sistemului endocrin,
 • Despre kuṇḍalinī – între Tantra şi Yoga,

Ziua 3: Etapele structurii Yoga

 • Etapele Yoga în diferite tradiţii: 4 (caturaṅga), 6 (ṣaḍaṅga), 7 (saptāṅga) sau 8 (aṣṭāṅga) – variaţiuni pe aceeaşi temă,
 • Fundamentul practiciilor Yoga – aspectul incomod care este uitat întotdeauna:
 • (i aṅga) 10 reglementări obligatorii (yama) – ce nu trebuie făcut pentru a obţine eliberarea din ciclul reîncarnărilor,
 • (ii aṅga) 10 reglementări contextuale (niyama) – ceea ce trebuie făcut pentru evitarea ob­sta­co­le­lor pe calea eliberării,

Ziua 4: Aspectul exterior/fizic (bahiraṅga)

 • (iii aṅga) Postura (āsana) – arta de a exista:
 • posturi pregătitoare, de echilibrare psiho-energetică – calmarea tulburărilor,
 • posturi de meditaţie – cum să ne aşezăm pentru a găsi liniştea interioară,
 • controlul sistemului endocrin (mudrā & bandha) şi “trezirea lui kuṇḍalinī”,
 • (iv aṅga) Controlul suflurilor (prāṇāyāma) – între purificare şi stimularea energiilor,

 Ziua 5: Aspectul interior/psihic (antaraṅga)

 • (v aṅga) Retragerea simţurilor (pratyāhāra) – necesitatea ieşirii de sub incidenţa stimulilor senzoriali,
 • (vi aṅga) Concentrarea (dhāraṇa) – focalizarea atenţiei sau cum să rămânem treji,
 • (vii aṅga) Meditaţia (dhyāna) – între meditaţie şi transă – diferenţe şi asemănări esenţiale,
 • (viii aṅga) Contemplarea (samādhi) – cum recunoaştem starea de absorbţie totală a activităţii psi­hi­cu­lui (citta) în obiectul meditat.

Acesta nu este un curs practic sau mistic, nu au loc iniţieri de niciun fel. Cursul nu promovează niciun cult reli­gios, tradiţie mistică sau şcoală Yoga, păstrând astfel o atitudine neu­tră, non-conflictuală, faţă de orice tradiţie.

…..

Bibliografie generală pentru cei interesati de subiect:

 • Banerjea, Akshaya Kumar. Philosophy of Gorakhnath with Goraksha vacana sangraha. Delhi: Motilal Banarsidass, 1988.
 • Bhagavad-gītā. Trad. Sergiu Al-George. Bucureşti: Herald, 1999.
 • Birch, Jason. The Meaning of haṭha in early Haṭhayoga în ”Journal of the American Oriental Society” nr. 131.4 (2011), pp. 527-554.
 • Briggs, George Weston. Gorakhnāth and the kānphaṭa yogīs. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989.
 • Cele mai vechi Upaniṣade: Bṛhadāraṇyaka-Upaniṣad, Chāndogya-Upaniṣad. Trad. Radu Bercea, ”Bibliotheca Orientalis”. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1993.
 • Burley, Mikel. Haṭha-Yoga: its Context, Theory and Practice. Delhi: Motilal Banarsidass, 2000.
 • Chaterjee, Asoke Sastri. Upaniṣadyoga and Patanjalayoga: a comparative approach. Vol. VII, ”The Asutosh Sanskrit Series”. Calcutta: University of Calcutta, 1989.
 • Dasgupta, Surendranath. Yoga as Philosophy and Religion. Delhi: Motilal Banarsidass, 1987.
 • Dattātreya. Cântul eliberatului: mistică tantrică în texte. Trad. Vlad Şovărel. Bucureşti: Herald, 2004.
 • Eliade, Mircea. Yoga, nemurire şi libertate. Bucureşti: Humanitas, 1993.
 • Feuerstein, Georg. The Yoga Tradition: its history, literature, philosophy and practice. Arizona: Hohm Press, Prescott, 1998.
 • Iyengar, BKS. Light on Yoga. New Delhi: Harper Collins Publishers India Pvt Ltd, 2000.
 • Jaggi, O.P. Yogic and tantric medicine. Delhi: Atma Ram & Sons, 1979.
 • Kaulajñānanirnaya. Vārāṇasī: Prācya Prakāśana, 1998.
 • Mallinson, James. Textual Materials for the study of Vajrolīmudrā, 2013.
 • Mallinson, James. The Khecarīvidyā of Ādinātha – A critical edition and annotated translation of an early text of haṭhayoga. London: Routledge, 2007.
 • Padoux, André. Tantra. Trad. Radu Bercea. Bucureşti: Herald, 2012.
 • Padoux, André. Vāc: The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras. New York: SUNY Press, 1990.
 • Patañjali. Yoga Sūtra. Bucureşti: Herald, 2000.
 • Sāṁkhya kārikā, Tarka saṁgraha. Trad. Sergiu Al-George. Bucureşti: Herald, 2001.
 • Sanderson, Alexis. Yoga in śaivism – The Yoga Section of the Mṛgendratantra, An Annotated Translation with the Commentary of Bhaṭṭa Nārāyaṇakaṇṭha. 1999.
 • Śiva Saṁhitā. Trad. Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu. Allahabad: Panini Office, 1914.
 • Śivasvarodaya. Vārāṇasī: Prācya Prakāśana, 1997.
 • Śrīnivāsa Yogī. Haṭharatnāvalī. Lonavla: The Lonavla Yoga Institute, 2002.
 • Svātmarāma: The Haṭhayogapradīpikā. Madras: The Adyar Library and Research Centre Madras, 1994.
 • Tufoi, N.C. Yoga, izvor de sănătate. Iaşi: Editura Junimea, 1979.
 • Vijñāna Bhairava. Bucureşti: Herald, 2011.
 • Woodroffe, John Sir. The serpent power. Madras: Ganesh &Co., 2000.
 • Yājñavalkya. Yogayājñavalkya Saṁhitā. Trad. T.K.V. Desikachar. Chennai: Krishnamacharya Yoga Mandiram, 2004.
 • Yoga Upaniṣads. Vol. VI, The Adyar Library Series. Madras: The Adyar Library and Research Centre, 1920.

Imagine: https://pixabay.com/en/peaceful-yoga-meditation-lifestyle-442070/


Newsletter

Aboneaza-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informatii despre cele mai noi ateliere si evenimente!