Introducere în caligrafie – Curs online
 

Cursul de caligrafie online îţi oferă posibilitatea de a dobândi un set nou de cunoştinţe creative şi aptitudini practice. Îţi antrenează atenţia şi concentrarea. Îţi creşte gradul de manualitate şi precizie. Pentru unii, caligrafia s-ar putea transforma chiar într-un hobby de lungă durată. Cursul oferă ocazia de a petrece timpul într-un mod agreabil, folositor, discutând şi exersând diferite tipuri de scriere. În plus, dacă alegi să participi, vei descoperi că exerciţiile de caligrafie pot duce la îmbunătăţirea scrisului de mână.

Povestim despre instrumentele şi mediile de lucru ale caligrafilor, despre tehnicile de lucru specifice domeniului, despre ce putem face în ziua de azi cu ajutorul caligrafiei şi vom face exerciţii de caligrafie de la prima şedinţă până la ultima.

Fiind vorba de o introducere în caligrafia europeană, cursul îşi propune să iniţieze cursanţii în câteva dintre scrierile fundamentale care au dominat istoria şi cultura continentului nostru, iar astăzi sunt adevărate comori pentru arta vizuală contemporană. Vom trece în revistă scrierile Foundational, Uncial, Gotic şi Italic. Vom discuta şi vom analiza împreună principiile de scriere ale acestor stiluri majore.

Cursul îşi propune să le ofere participanţilor noţiunile de bază plecând de la scrierile istorice, pentru că acestea sunt fundamentul pe care se ridică o înţelegere corectă, educată şi solidă a caligrafiei. În acelaşi timp încurajăm dezvoltarea şi cultivarea aptitudinilor creative aplicate pentru toţi participanţii, ţinem cont de personalitatea şi unicitatea fiecăruia.

Activităţile de la curs se vor încheia cu realizarea unui mic proiect personal, de final de curs, pe care îl vom gândi împreună şi la care vom lucra folosindu-ne de noţiunile teoretice şi practice dobândite. Fiecare cursant va avea deplina libertate să-şi aleagă ce fel de proiect va face şi va beneficia de asistenţa şi îndrumările lectorului pe tot parcursul execuţiei lui.

Structura şi tema cursurilor:

1. Vom discuta despre noţiunile de bază în caligrafie, despre instrumentele de care vom avea nevoie, vom parcurge o scurtă istorie a caligrafiei pe continentul nostru, iar apoi, vom face primele exerciţii de scriere, studiind elemente din stilul Foundational.

2. Vom recapitula noţiunile din cursul precedent şi vom trece mai departe la studiul scrierii Unciale. Vom exersa împreună şi vom discuta pe marginea chestiunilor tehnice.

3. Vom recapitula scrierea Uncială, vom răspunde întrebărilor ce pot apărea în timpul perioadei dintre cursuri şi vom merge mai departe, în introducerea la scrierea Gotic, cu varianta ei de referinţă, Textura Quadrata. Vom face exerciţii şi ne vom amuza încercând să citim cuvintele scrise în acest stil desprins direct din fabuloasele poveşti medievale.

4. Vom recapitula scrierea gotică şi vom merge mai departe către scrierea Italică. Una dintre cele mai frumoase şi elegante scrieri ale caligrafiei tradiţionale, ea se bucură şi în prezent de o mare popularitate. Vom discuta elementele ei tehnice definitorii şi vom exersa împreună. În ultima parte a întâlnirii, vom discuta despre proiectul de sfârşit de curs.

5. Ultima întâlnire este dedicată realizării micilor proiecte de final de curs. Vom discuta, vom analiza propunerile şi fezabilitatea lor, vom demara în crearea imaginilor şi, la finalul întâlnirii, vom petrece câteva clipe bucurându-ne de prezenţa noastră online, discutând despre experienţele noastre în cadrul cursului.

Ce instrumente şi materiale sunt necesare pentru curs?

  • Coli A4 (de xerox, de exemplu) sau un bloc obişnuit de desen, pe format A4 sau A3;
  • O călimară cu cerneală obişnuită sau tuş ( Atenţie, tuşul trebuie să fie pe bază de apă, nu cu şelac);
  • O pensulă cu vârf plat, de 5-7 mm lăţime;
  • O pensulă cu vârf subţire;
  • Un toc standard de caligrafie;
  • Una sau două peniţe cu vârf plat, cu dimensiunea vârfului de 3-4 mm;
  • O riglă şi un echer;
  • Un recipient mic pentru cerneală/tuş şi unul pentru apă.

Cu o zi înainte de începerea cursului, toţi cei înscrişi (taxa achitată) vor primi  un link, cu ajutorul căruia să acceseze cursul şi instrucţiunile de conectare la Zoom.

foto: Delia Zahareanu


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!