Felicia Waldman
 

Studii:

Licenţă în literatura britanică, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Secţia engleză – spaniolă, 1988-1993,

Studii postuniversitare de marketing cultural, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de comerţ, Departamentul de marketing, 1994-1995,

Doctorat în mistică iudaică, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filosofie, 1999-2001

Domenii de expertiză:

Limba şi literatura ebraică

Mistica iudaică

Educaţia despre Holocaust

Patrimoniul evreiesc din România

Experienţă didactică:

Conferenţiar (cursuri de mistică iudaică, literatură evreiască contemporană, literatura idiş si limba ebraică), Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti (1999 – prezent)

Profesor asociat (cursuri de mistică iudaică şi limba ebraică), Facultatea de Istorie, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi (2005-2013);

Visiting professor (curs de tehnici şi practici cabalistice), Universitatea Statală Milano, Italia (2011-2012, 2012-2013);

Afilieri profesionale:

Membru în Colegiul de Redacţie al Anuarului Centrului de Studii Rome, Editura Universităţii din Bucureşti (2008)

Membru în Colegiul de Redacţie al Journal of Uludag University, Faculty of Education, Bursa, Turcia (din 2012)

Membru al Comitetului Editorial al Editurii Hasefer, Bucureşti (din 2011)

Membru în Consiliul Onorific al Festivalului Filmului Evreiesc, Bucureşti (iunie 2011)

Consilier al organizaţiei non-guvernamentale Centropa, Viena (din 2007)

Membru al Association for the Study of Nationalities (în comitetul executiv 2010-2013)

Membru fondator şi secretar al Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe

Membru al Society for Judaeo-Arabic Studies

Membru al Society of Biblical Literature

Membru al European Association of Jewish Studies

Membru  al Association for Israel Studies din 2014

Membru al delegaţiei permanente a României la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) în calitate de expert în Education Working Group

Premii şi participări la evenimente academice:

Premiul Safran 2014 pentru volumele Romania, Israel, France: Jewish Trails, Volume in Honor of Professor Carol Iancu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014 (22 contribuţii în limba engleză şi română) şi Roumanie, Israel, France: parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu, Honore Champion, Paris, 2014 (34 contribuţii în limba franceză) (ambele co-editate cu Danielle Delmaire şi Lucian Zeev Herşcovici)

Participant la peste 50 de conferinţe naţionale şi internaţionale

Organizator al 30 de manifestări ştiinţifice internaţionale

PUBLICAŢII

Cărţi:

“Ocultarea în mistica iudaică”, Paideia, Bucureşti, 2002

“Ierusalim”, Cartea de Buzunar, Bucureşti, 2003

“Belgia”, Cartea de Buzunar, Bucureşti, 2005

“Istorii şi imagini din Bucureştiul evreiesc”, cu Anca Ciuciu, Noi Media Print, Bucureşti, 2011; “Stories and images of Jewish Bucharest”, cu Anca Ciuciu, Noi Media Print, Bucureşti, 2011

Volume editate:

“Reflecţii despre Holocaust: Articole, Studii, Mărturii”, AERVH, Bucureşti, 2005

“Romania, Israel, France: Jewish Trails, Volume in Honor of Professor Carol Iancu”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014 şi “Roumanie, Israel, France: parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu”, Honore Champion, Paris, 2014, ambele co-editate cu Danielle Delmaire şi Lucian Zeev Herşcovici

Revista “Studia Hebraica” 1/2001, 2/2002, 3/2003, 4/2004, 5/2005, 6/2006, 7/2007, 8/2008, 9-10/2009-2010, Editura Universităţii din Bucureşti

Contribuţii la volume colective în limba română:

  • “Reflectarea Holocaustului şi a “problemei evreieşti” în manualele şcolare româneşti (1998-2002)”, în *** Identitate evreiască şi antisemitism în Europa Centrală şi de Sud-Est, META, Bucureşti, 2003 (p.269-288)
  • “Un alt tip de campanie de comunicare: Campaniile de conştientizare a semnificaţiei Holocaustului”, în Adela Rogojinaru (coord.), Relaţii Publice şi Publicitate: Tendinţe şi Provocări, Tritonic, Bucureşti, 2006 (p.215-224)
  • “Contribuţia minoritarului la cultura majoritară. Despre dubla identitate culturală”, în Adela Rogojinaru (coord.), Comunicare, relaţii publice şi globalizare, Tritonic, Bucureşti, 2007 (p.379-386)
  • “Shabbatai Zvi şi Abraham Miguel Cardozo: Două personalităţi asemănătoare şi totuşi opuse”, în Alina Branda, Ion Cuceu, Claudia Ursuţiu, Spiritualitate şi Cultură Europeană, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2007 (p.195-205)
  • “Un model al imaginarului evreiesc: Lilith”, în Andi Mihalache, Silvia Marin Barutcieff (coord.), De la fictiv la real: Imaginea, Imaginarul, Imagologia, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza,” Iaşi, 2010 (p.223-231)
  • “Profesori evrei la universităţi bucureştene, de la sfârşitul secolului al XIX-lea până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial”, în Alexandru Florin Platon & Carol Iancu (eds.), Profesori şi studenţi evrei, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2012 (p.399-412)

 Studii în reviste academice în limba română:

“Aspecte ale relaţiilor iudeo-creştine în timpul celui de-al doilea război mondial şi astăzi, din perspectivă evreiască”, în RES (Revista Ecumenică Sibiu/ Sibiu Ecumenical Review), an II, nr.1, martie 2010 (p.39-54)

“Cabala ca reacţie la ideile lui Moise Maimonide”, în Trivium, an III, nr.1 (6), ianuarie – martie 2011 (p.109-122)


Newsletter

Aboneaza-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informatii despre cele mai noi ateliere si evenimente!