Familia de Medici. Politică şi artă în Florenţa Renaşterii.
 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de marţi, în intervalul 19:00-21:00.

Atunci când studiem istoria civilizaţiei europene sau hoinărim prin muzeele lumii, strălucirea Renaşterii italiene ne îndeamnă la un popas în cetatea de pe Arno. Timp de aproape patru secole, Florenţa a grupat în jurul său forţele vitale ale Europei, deopotrivă culturale şi economice, devenind “laboratorul” ideilor şi experimentelor din Renaştere. Gloria sa a început la sfârşitul veacului al XIII-lea, graţie unei creşteri demografice remarcabile, legăturilor cu Orientul şi schimburilor comerciale. O economie nouă îşi face apariţia, fenomen care îşi pune amprenta asupra societăţii, artizani inventivi şi bancheri îndrăzneţi şi fără scrupule au dezvoltat industria textilă şi lumea finanţelor.

Dar în republica florentină, luptele pentru puterea politică şi economică au fost însoţite de o efervescenţă intelectuală remarcabilă. Printre intrigi, alianţe şi conflicte, familia de Medici şi-a scris cronica. De la mărunţi negustori, cuprinşi de ambiţie, ajung bancherii papei, apoi duci ai Toscanei, înrudiţi cu familia regală a Franţei şi cu cea a Habsburgilor. Florenţa , considerată Noua Atenă sau Noua Romă, devine scena diverselor strategii politice şi culturale, ce ţin de un adevărat discurs al puterii. Brunelleschi, Donatello, Michelozzo, Benozzo Gozzoli, Botticelli, Michelangelo, Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari dau o imagine nouă cetăţii şi familiei de Medici.

De-a lungul a patru întâlniri, vă invit să descoperim împreună istoria unui oraş, a unei familii, a unor opere de artă remarcabile şi a contextului politic, economic şi intelectual din Europa acelei epoci. Călăuze ne vor fi nenumărate opere de artă, palate şi grădini magnifice, scrierile lui Dante, Machiavelli sau Marsilio Ficino.

1. Florenţa la sfârşitul veacului al XIII-lea. O Renaştere “multiplă”. Giovanni di Bicci – bancherul papei. Banca Medici. Palazzo Vecchio. Finanţarea unor opere de artă de utilitate publică. Cosimo cel Bătrân. Cupola domului din Florenţa. Brunelleschi şi comenzile pentru familia de Medici. Palazzo Medici – Riccardi – aspecte estetice şi politice. Capela Magilor. Donatello şi statuia lui David.

2. Lorenzo Magnificul. Magnificenza – semnificaţie politică. Colecţionar şi mecena. În atelierul lui Botticelli. Villa di Careggi. Academia neoplatoniciană. Alegorii ale bunei guvernări. Conflicte politico-religioase. Exilul familiei.

3. Cosimo I, duce al Toscanei – în marea familie a principilor europeni. Palazzo Vecchio şi Galleria degli Uffizi – reşedinţa principelui şi centrul guvernării. Palazzo Pitti, grădinile Boboli şi coridorul Vasari. Portretele lui Agnolo Bronzino – aspecte politice şi estetice.

4. Francesco, principele alchimist. Cabinetul umanistului (Studiolo) la Palazzo Vecchio. Atelierele florentine şi porţelanul Medici. Villa Pratolino – grădina minunilor şi tema metamorfozelor. Începuturile unui muzeu european – Galleria degli Uffizi. Tribuna principelui şi o colecţie mitică.  Marea grotă din grădinile Boboli. Sfârşitul dinastiei şi Anna Maria Luisa de Medici.

Cursul are loc online, live, pe zoom.us. Vă rugăm să ţineţi cont de data şi ora la care au loc întâlnirile, cursurile nu se înregistrează. Cu o zi înainte de data începerii, veţi primi  un link cu ajutorul căruia veţi accesa cursul pe Zoom.us. 


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!