Curs online: Eminescu şi Einstein
 

Cosmologie poetică romantică şi fizică modernă

Deşi spectaculoasă prin simpla ei formulare, tema cursului se înscrie totuşi, în mod natural, în discipline precum istoria ideilor sau istoria intelectuală. Ea a mai fost formulată, dar într-un mod neştiinţific (fapt care a provocat vulgarizarea ei de către diletanţi şi bagatelizarea ei de către cercetătorii veritabili ai operei eminesciene).

Există un mediu ştiinţific – cel al Universităţii central-europene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – care mediază relaţia dintre Eminescu şi fizica modernă. Cursul de faţă îşi propune ca, urmărind şi chestionând toate filierele acestei relaţii, să lămurească în ce măsură intuiţiile ştiinţifice din opera scriitorului pot fi asociate eforturilor de elaborare a unei noţiuni şi a unei imagini a universului de tip post-clasic (de la sfârşitul secolului XIX şi de la începutul celui următor).

Lectorul va realiza o incursiune în labirintul manuscriselor eminesciene, de unde va restitui reflecţii şi viziuni ştiinţifice sau poetice, pe care le va supune unei analize riguroase. Va compara temele ştiinţifice şi concepţiile eminesciene şi einsteiniene şi va încerca să creeze un cadru ştiinţific pentru o apropiere pertinentă şi relevantă între un întârziat poet romantic est-european şi un fizician revoluţionar din Europa centrală de la începutul secolului XX. În acest sens, va fi exploatat conceptul de model cosmologic.

Fără a se adresa specialiştilor – dar fără a-i exclude –, cursul va reprezenta totodată o iniţiere în personalitatea şi în creativitatea eminesciene, respectiv în metodele unor discipline academice (ca istoria intelectuală sau istoria ideilor) încă insuficient accesibile publicului cultural larg. Pentru cursant va fi în sine surprinzătoare şi abordarea inedită a operei eminesciene, cu o tematică, într-o manieră şi cu nişte instrumente rareori folosite în istoria eminescologiei.

Iată despre ce vom vorbi la curs:

  • Premise şi introducere. Contextul dezbaterii despre relaţia Eminescu – Einstein. Suportul analizei. Premise.
  • Biografie eminesciană şi istorie intelectuală. Eminescu la Universitatea din Viena. Eminescu la Universitatea din Berlin. Relaţii, sincronizări, coincidenţe. Eminescu şi ştiinţele exacte.
  • Studii de caz. Eminescu, Einstein şi particulele atomice. Eminescu, Einstein şi procesele calorice. Eminescu, Einstein şi cuanta. Eminescu, Einstein şi teoria unificată a câmpului. Eminescu, Einstein şi fisiunea nucleară.
  • Eminescu şi teoria relativităţii. Galilei, Einstein, relativitatea specială, relativitatea generală. Eminescu şi relativitatea spaţio-temporală. Eminescu şi relativitatea mişcării. Eminescu şi relativitatea specială.
  • Deducţii, concluzii. Răspuns final. Imaginaţia şi creativitatea ca facultăţi „tari” ale cunoaşterii. Modelul cosmologic.

Bibliografie recomandată:

  • Gaston Bachelard, Dialectica spiritului ştiinţific modern, trad., stud. introd. & note V. Tonoiu, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986;
  • Rosa Del Conte, Eminescu sau despre Absolut [1962], îngr., trad. & pref. M. Papahagi, cuv. înainte Z. Dumitrescu-Buşulenga, postf. M. Eliade, cuv. pt. ed. rom. R. del Conte, Dacia, Cluj-Napoca, 2003;
  • Walter Isaakson, Albert Einstein [2017], trad. L. Ulrich, Publica, Bucureşti, 2019;
  • Constantin Noica, Introducere la miracolul eminescian, Humanitas, Bucureşti, 1992;
  • Ioana Em. Petrescu, Mihai Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică, Minerva, Bucureşti, 1978;
  • I. M. Ştefan [i.e. Alexandru S. Schrager], Eminescu şi universul ştiinţei, Junimea, Iaşi, 1989;
  • Dumitru Vatamaniuc, Eminescu. Manuscrisele, jurnal al formării intelectuale şi al lărgirii orizontului ştiinţific; laborator de creaţie; instrument de lucru, Minerva, Bucureşti, 1988.


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!