Aristocraţii României, de la paşoptişti la postbelici

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de marți, în intervalul 19:00-21:00. Noțiunea de „boier” are un sens pe care, dacă am urmări presa în România, l-am asocia, greșit, cu vreun „ultim supraviețuitor” (care, desigur, nu e niciodată ultimul, chiar dacă spațiul [...]

Tudor Vişan-Miu

Tudor Vișan-Miu este istoric. În anul 2018 a obținut licența în istorie, în anul 2020 masterul în istorie modernă, iar în prezent urmează studii doctorale în cadrul Facultății de Istorie de la Universitatea din București. Preocupările sale pentru istoria regalității și istoriile [...]

Principii dinastice în România Regilor (1881-1947)

Dinastia națională a României, întemeiată în anul 1866, a dat patru suverani care și-au pus, fiecare, amprenta asupra unor perioade din istoria țării. Acest nou moment dinastic s-a împletit cu tradițiile voievodale ale Moldovei și Valahiei, altoinduindu-le, peste reminiscențe [...]