Delia Panait

Delia Panait este o polimată modernă și, în funcție de context și circumstanțe, este introdusă ca fiind artistă, gânditoare  și/sau inovatoare. Cu o extinsă experiență de comunicare în toate formatele posibile – scris, audio, video, virtual, cu studii în domenii precum dreptul, [...]