Business Anthropology: o introducere
 

Încă de la începuturile sale, antropologia a arătat faptul că în organizaţiile umane se regăsesc două moduri distincte de gândire: una raţională, foarte tehnică şi conceptuală şi una liberă, legată de starea primordială a omului (o gândire sălbatică, după expresia lui Claude Levi-Strauss).

După o lungă perioadă de timp în care au favorizat doar gândirea aşa-zis eficientă, raţională, productivă, organizaţiile se văd nevoite să ia act de existenţa şi altor tipuri de gândire. Coabitarea dintre ele nu este mereu evidentă. Gândirea liberă revine în forţă mai ales în perioade de criză economică, fuziuni, achiziţii, pieţe “exotice” etc. Sau atunci când tinerii angajaţi îşi dau seama că unul este discursul de recrutare şi alta realitatea din interiorul organizaţiei.

Antropologia este singura metodă de cunoaştere care permite înţelegerea în profunzime a culturii de ansamblu a unei organizaţii, fără a neglija oamenii care o compun. Paradoxal, tocmai acest aspect esenţial – cultura internă – a devenit victima superficialităţii operate de industria managementului şi “consultanţei” improvizate. Business Anthropology readuce la lumină complexitatea, nobleţea şi necesitatea înţelegerii specificului cultural, global şi individual, precum şi un alt mod de prezentare, o reinventare a limbajului de comunicare dintre parteneri.

Conceptul de Business Anthropology (B.A.) şi-a făcut apariţia la jumătatea anilor 1980, cunoscând apoi o dezvoltare explozivă. Dacă la început era centrat mai ales pe client şi motivaţiile profunde ale alegerii de consum, astăzi a ajuns să desemneze totalitatea aplicaţiilor practice ale antropologiei culturale, aplicate pe cazuri concrete de business.

Cursul va fi organizat în cinci mari capitole, structurate după cum urmează:

1. Scurt istoric al disciplinei. Tehnici şi metode specifice de lucru ale B.A. Studii de caz celebre.

2. Organizational Anthropology. Focus pe funcţionarea internă a agregatelor umane şi a complexităţii acestora din perspectivă antropologică.

3. Design Anthropology, sau cum să concepi un laptop cerut de pescarii de somon din Alaska. Studiul etnografic al cerinţelor clientului. Design şi creativitate, de la cea publicitară la condiţii extreme industriale.

4. Marketing şi Consumer Behavior. Ceea ce clientul doreşte cu adevărat de la un produs şi nu invers. Înţelegerea comportamentului de consum în mediul său natural, reconceptualizarea profundă a mecanismelor. Ce funcţionează atunci când celelalte metode de analiză a pieţei nu mai spun nimic?

5. Provocările globalizării şi comunicare interculturală. Organizaţiile, actori şi “victime” ale globalizării. Capcanele unei lumi interconectate şi revalorizarea culturii specifice. De unde venim şi încotro ne îndreptăm de fapt?


Newsletter

Aboneaza-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informatii despre cele mai noi ateliere si evenimente!