Cinematograful contemporan

Cursul îşi propune să prezinte participanţilor câteva dintre cele mai incitante personalităţi cinematografice ale momentului. Departe de a emite pretenţii academice, întâlnirile vor avea un caracter colocvial, interacţiunea lector-cursanţi constituind un factor decisiv la buna derulare a [...]

Limba greacă veche si Grecia antica

Grecia Antică nu este un simplu episod al istoriei civilizaţiei europene şi omeneşti, ci un spaţiu primordial, pe care trebuie să îl recuperăm în fiecare generaţie din nou. Omul grec — „tipul de om cel mai înzestrat pînă acum”, după cum scrie Nietzsche undeva — a ştiut [...]