curs yoga
 

Acest curs introductiv se adresează atât celor care nu au nici cea mai vagă idee despre acest subiect, cât şi celor care, deşi au citit lucrări în domeniu, doresc o perspectivă şi o aprofundare siste­matică.

Atelierul redă, în termeni accesibili şi concepte specifice spaţiului cultural românesc (predomi­nant creştin ortodox), o structură de gândire diferită, non-europeană şi non-abrahamică. Păstrează o atitudine neutră, non-conflictuală, faţă de orice tradiţie.

Ne propunem sa oferim o bază teoretică solidă pentru o dezvoltare ulterioară a domeniului, atât la nivel teoretic cât şi practic. Acesta nu este un curs practic; nu au loc iniţieri de niciun fel; nu are drept scop/rezultat mân­tuirea/nirvāa/iluminarea etc.; nu promovează niciun cult reli­gios, tradiţie mistică sau şcoală Yoga.

Oferă un suport de curs pentru fiecare şedinţă, pentru o mai bună fixare a noţiunilor, bazat pe textele hinduse de referinţă (vezi bibliografie).

1) Ce este şi ce nu este Yoga – perspectivă generală

 • Localizare,
 • Terminologie (Sāṁkhya),
 • Mecanisme de transmitere,
 • Preconcepţii

2) Scopul propus & literatura aferentă

 • Etapa antică (contemplativă) – rămânerea în propria natură (kaivalya)
 • Etapa medievală – perfecţiunea şi puterile paranormale (siddhi)
 • Etapa modernă – armonizare, integrare

3) Căi tradiţionale din subcontinentul indian

 • Hinduism
 • Mantra-yoga (mantra, yantra, japa, nyasa, mudrā, nāda & bindu)
 • Laya-yoga (Kuṇḍalinī etc.)
 • Haṭha-yoga (āsana, mudrā & bandha, prāṇāyāma)
 • Rāja-yoga (aṣṭānga)
 • Buddhism & Jainism

4) Anatomia subtilă (psiho-energetică)

 • Traseele energetice (nāḍī)
 • Centrii psiho-energetici (cakra, padma, grantha)
 • Cele 10 sufluri vitale (prāṇa, apāna)

 5) Etapele structurii Yoga

 • Etapele Yoga: 4 (caturaṅga), 6 (ṣaḍaṅga), 7 (saptaṅga) sau 8 (aṣṭāṅga)
 • Baza practicii Yoga:
 • (i) 10 reglementări obligatorii (yama) – ce nu trebuie făcut;
 • (ii) 10 reglementări contextuale (niyama) – ceea ce trebuie făcut.

 6) Aspectul fizic (bahiraṅga)

 • (iii) Postura (āsana):
 • posturi de echilibrare psiho-energetică;
 • posturi de meditaţie;
 • controlul sistemului endocrin (mudrā & bandha);
 • (iv) Controlul suflurilor (prāṇāyāma)

 7) Aspectul psihic (antaraṅga)

 • (v) Retragerea simţurilor (pratyāhāra)
 • (vi) Concentrarea (dhāraṇa)
 • (vii) Meditaţia (dhyāna)
 • (viii) Contemplarea (samādhi)

 

…..

Bibliografie generală pentru cei interesati de subiect:

 • Banerjea, Akshaya Kumar. Philosophy of Gorakhnath with Goraksha vacana sangraha. Delhi: Motilal Banarsidass, 1988.
 • Bhagavad-gītā. Trad. Sergiu Al-George. Bucureşti: Herald, 1999.
 • Birch, Jason. The Meaning of haṭha in early Haṭhayoga în ”Journal of the American Oriental Society” nr. 131.4 (2011), pp. 527-554.
 • Briggs, George Weston. Gorakhnāth and the kānphaṭa yogīs. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989.
 • Cele mai vechi Upaniṣade: Bṛhadāraṇyaka-Upaniṣad, Chāndogya-Upaniṣad. Trad. Radu Bercea, ”Bibliotheca Orientalis”. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1993.
 • Burley, Mikel. Haṭha-Yoga: its Context, Theory and Practice. Delhi: Motilal Banarsidass, 2000.
 • Chaterjee, Asoke Sastri. Upaniṣadyoga and Patanjalayoga: a comparative approach. Vol. VII, ”The Asutosh Sanskrit Series”. Calcutta: University of Calcutta, 1989.
 • Dasgupta, Surendranath. Yoga as Philosophy and Religion. Delhi: Motilal Banarsidass, 1987.
 • Dattātreya. Cântul eliberatului: mistică tantrică în texte. Trad. Vlad Şovărel. Bucureşti: Herald, 2004.
 • Eliade, Mircea. Yoga, nemurire şi libertate. Bucureşti: Humanitas, 1993.
 • Feuerstein, Georg. The Yoga Tradition: its history, literature, philosophy and practice. Arizona: Hohm Press, Prescott, 1998.
 • Iyengar, BKS. Light on Yoga. New Delhi: Harper Collins Publishers India Pvt Ltd, 2000.
 • Jaggi, O.P. Yogic and tantric medicine. Delhi: Atma Ram & Sons, 1979.
 • Kaulajñānanirnaya. Vārāṇasī: Prācya Prakāśana, 1998.
 • Mallinson, James. Textual Materials for the study of Vajrolīmudrā, 2013.
 • Mallinson, James. The Khecarīvidyā of Ādinātha – A critical edition and annotated translation of an early text of haṭhayoga. London: Routledge, 2007.
 • Padoux, André. Tantra. Trad. Radu Bercea. Bucureşti: Herald, 2012.
 • Padoux, André. Vāc: The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras. New York: SUNY Press, 1990.
 • Patañjali. Yoga Sūtra. Bucureşti: Herald, 2000.
 • Sāṁkhya kārikā, Tarka saṁgraha. Trad. Sergiu Al-George. Bucureşti: Herald, 2001.
 • Sanderson, Alexis. Yoga in śaivism – The Yoga Section of the Mṛgendratantra, An Annotated Translation with the Commentary of Bhaṭṭa Nārāyaṇakaṇṭha. 1999.
 • Śiva Saṁhitā. Trad. Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu. Allahabad: Panini Office, 1914.
 • Śivasvarodaya. Vārāṇasī: Prācya Prakāśana, 1997.
 • Śrīnivāsa Yogī. Haṭharatnāvalī. Lonavla: The Lonavla Yoga Institute, 2002.
 • Svātmarāma: The Haṭhayogapradīpikā. Madras: The Adyar Library and Research Centre Madras, 1994.
 • Tufoi, N.C. Yoga, izvor de sănătate. Iaşi: Editura Junimea, 1979.
 • Vijñāna Bhairava. Bucureşti: Herald, 2011.
 • Woodroffe, John Sir. The serpent power. Madras: Ganesh &Co., 2000.
 • Yājñavalkya. Yogayājñavalkya Saṁhitā. Trad. T.K.V. Desikachar. Chennai: Krishnamacharya Yoga Mandiram, 2004.
 • Yoga Upaniṣads. Vol. VI, The Adyar Library Series. Madras: The Adyar Library and Research Centre, 1920.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informatii despre cele mai noi ateliere si evenimente!